Dodeljevanje bivalnih enot

Bivalne enote so prostori, ki se pridobijo z ureditvijo dotrajanih stanovanjskih enot. Bivalne enote se po površini, namenu in načinu uporabe razvrščajo na bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje; bivalne enote s sanitarijami oziroma kopalnico in souporabo kuhinje ter bivalne enote s kopalnico in mini kuhinjo. Bivalne enote se dodeljujejo skladno z 88. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami). To pomeni, da kadar dodeljuje bivalne enote za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb občina, država, javni stanovanjski sklad ali neprofitna stanovanjska organizacija, odda tako bivalno enoto v najem na podlagi seznama upravičencev do dodelitve take bivalne enote. Ko je zagotovljena bivalna enota, se jo po ponovni preveritvi upravičenosti do dodelitve odda v najem tistemu, katerega socialna problematika je najtežja in je površina primerna glede na število družinskih članov, s sklenitvijo najemne pogodbe za določen čas.

Bivalno enoto se lahko dodeli tudi zaradi izredne socialne ogroženosti pred napovedano deložacijo na podlagi sodne odločbe o izpraznitvi in izročitvi stanovanja lastniku, ko posamezniku ali družini zaradi tega grozi brezdomstvo. V takih primerih se bivalno enoto dodeli zlasti zaradi zaščite mladoletnih otrok, starejših oseb, posameznikov s težavami v duševnem zdravju, invalidov, kroničnih bolnikov in brezposelnih oseb.

Pogoji za upravičenost do bivalne enote so poleg državljanstva Republike Slovenije in stalnega prebivališča prosilca v Mestni občini Ljubljana še dohodki, ki so za 50% nižji od tistih, ki so določeni za prosilce za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem in niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Obrazec za dodelitev bivalne enote je dostopen na podstrani vloge in obrazci


 
 
 

Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.

Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto izboljšujemo. S tem, ko spletno mesto uporabljate, dovoljujete uporabo teh piškotkov.