Datum objave: 27.09.2018

Seznami upravičencev z nadomestnimi upravičenci do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

JSS MOL objavlja sezname upravičencev z nadomestnimi upravičenci do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, ki so bili izžrebani v sredo, 26.9.2018.

pdfseznami upravičencev (.pdf 203KB)

S
tanovanja se bodo dodeljevala postopoma, s pričetkom konec leta 2018 in nato v letih 2019 in 2020, po vrstnem redu, kot so bili za posamezno skupino izžrebani upravičenci. Dodeljevanje bo potekalo vzporedno vsem skupinam, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj. Vsi upravičenci iz seznamov bodo pozvani k sklenitvi najemne pogodbe. Če se upravičenec na poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne bo odzval, se ga bo črtalo iz seznama upravičencev.


 
Datum objave: 25.05.2018

Operativni program za izvajanje EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE v obdobju 2014-2020

 

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBODBJU 2014 – 2020 - »ENERGETSKA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB V 100 % JAVNI LASTI«  - SOFINANCIRANJE OPERACIJE IZ SREDSTEV EU

 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v aprilu 2018 sprejela odločitev  o podpori za naložbo »Energetska prenova večstanovanjskih stavb v 100 % javni lasti«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifični cilj 2 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih«. (Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:  http://eu-skladi.si/).

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je oziroma bo v okviru odobrene podpore energetsko saniral naslednje večstanovanjske stavbe:

-       - Hladilniška pot 34, Ljubljana,

-       - Knobleharjeva 24, Ljubljana,

-       - Cesta dolomitskega odreda 17, Ljubljana,

-       - Gerbičeva 47, Ljubljana,

-       - Topniška 58, Ljubljana.

Energetska prenova večstanovanjskih stavb na Hladilniški poti 34 in na Knobleharjevi 34, Ljubljana, sta že zaključeni. Energetska prenova preostalih treh večstanovanjskih stavb se bo pričela v mesecu juliju 2018 in bo končana jeseni 2018.

Glavni ukrepi energetske sanacije, ki so bili izvedeni na večstanovanjskih stavbah na Hladilniški poti 34 in Knobleharjevi 24, in ki bodo izvedeni na večstanovanjskih stavbah na naslovih Cesta dolomitskega odreda 17, Gerbičeva 47 in Topniška 58, Ljubljana, se nanašajo na izvedbo toplotne izolacije ovoja stavbe, izvedbo toplotne izolacije podstrešja, zamenjavo stavbnega pohištva, vgradnja prezračevanja, prenova ogrevalnega sistema.

Glavni učinki energetske sanacije  bodo vidni na znižanju obratovalnih stroškov in stroškov za energente. Z energetsko sanacijo se bo povečala zanesljivost obratovanja stavb in kvaliteta bivanja ter podaljšala življenjska doba stavb. Stavbe bodo po izvedenih ukrepih celovite energetske prenove  uvrščene v nižji energetski razred, občutno se  bo zmanjšala tudi letna raba energije. Z energetsko sanacijo bo zagotovljeno kvalitetno bivanje najemnikov, znižali se bodo stroški porabljene toplotne energije, upravljanja, vzdrževanja in obratovanja objekta.

V vseh petih večstanovanjskih stavbah je skupno 135 stanovanjskih enot, pri čemer sta v eni večstanovanjski stavbi dve enoti oddani v najem enemu gospodinjstvu,  tako da bodo izvedeni ukrepi imeli pozitivne učinke na skupno 134 gospodinjstev.

Naložba bo sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada ter z lastnimi sredstvi.

Skupna vrednost energetske sanacije vseh petih večstanovanjskih stavb znaša 1,8 mio EUR brez DDV, od tega bo iz sredstev Evropske unije in državnega proračuna pridobljenih 331.601,69 EUR, ostala sredstva bo zagotovil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

 
 
Datum objave: 09.05.2018

Zmanjšanje energetske revščine občanov (ZERO)

Eko sklad ima na voljo sredstva, s katerimi lahko pripomore k zmanjševanju energetske revščine na več načinov. Za najemnike stanovanj bi bila lahko predvsem zanimiva ponudba v obliki brezplačnega obiska svetovalca na domu, nasvetov in paketa - ZERO.

Več o tem v pdfobvestilu


 
Datum objave: 31.08.2017

Obvestilo

o postopku dodeljevanja stanovanj
na podlagi 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Predmet 17. javnega razpisa so stanovanja, ki bodo vseljiva v daljšem obdobju 2017 - 2019 na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika. Prva stanovanja bodo postala vseljiva predvidoma konec leta 2017.

Več v pdfobvestilu o dodeljevanju stanovanj


 
Datum objave: 11.05.2016

Obvestilo v zvezi s tržnimi subvencijami

Na JSS MOL smo po objavah v medijih glede odprave subvencij neprofitnega dela pri tržnih najemninah prejeli kar nekaj vprašanj občanov.
Več o tem v pdfobvestilu


p.p.2012
Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Tel. h.c.:   01 306 14 36
Tel. tajništvo:   01 306 14 00
E-pošta:   jss.mol@ljubljana.si

URADNE URE

Glavna pisarna

PON. 8:00-16:00
TOR., ČET. 8:00-15:00
SRE. 8:00-17:00
PET. 8:00-14:00

Strokovne službe

Ponedeljek:

  08:00 do 12:00
13:00 do 16:00
     
Sreda:

  08:00 do 12:00
13:00 do 17:00
 
Petek:
  08:00 do 12:00
     

TELEFONSKI IMENIK >
LOKACIJA >

Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.

Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto izboljšujemo. S tem, ko spletno mesto uporabljate, dovoljujete uporabo teh piškotkov.