Arhiv novic

 
 
Datum objave: 12.04.2019

18. JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JSS MOL razpisuje dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2020, predvsem pa v letih 2021 in 2022. Predmet razpisa je približno 150 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

Več v pdfbesedilu razpisa (.pdf 208KB)

pdfVloga za 18. javni razpis (.pdf 127KB)
pdfNavodila za izpolnjevanje vloge (.pdf 275KB)
pdfObrazec - lastnik stanovanja (.pdf 25KB)
pdfObrazec - zunajzakonska skupnost (.pdf 14KB)


Rok za prijavo: do vključno 17.5.2019


 
Datum objave: 08.04.2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo 27 rabljenih premičnin, ki se nahajajo na naslovu Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Več v pdfbesedilu namere (.pdf 184KB)
pdfObrazec - ponudba za nakup (.pdf 196KB)


Pisna ponudba za nakup mora v glavno pisarno JSS MOL prispeti najkasneje do 30.4.2019 do 12:00 ure.


 
Datum objave: 29.03.2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dveh rabljenih premičnin, ki se nahajata na naslovu Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Več v pdfbesedilu namere (.pdf 182KB)
pdfObrazec - ponudba za nakup (.pdf 176KB)


Pisna ponudba za nakup mora v glavno pisarno JSS MOL prispeti najkasneje do 24.4.2019 do 12:00 ure. 
Datum objave: 26.03.2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo 14-ih rabljenih premičnin, ki se nahajajo na naslovu Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Več v pdfbesedilu namere (.pdf 183KB)
pdfObrazec - ponudba za nakup (.pdf 197KB)


Rok za oddajo ponudbe: 15. 4. 2019 do 12:00 ure 
Datum objave: 25.03.2019

Stanovanjsko poslovni kompleks Polje IV, sobota, 6. april ob 10h

JSS MOL bo s projektom Stanovanjsko poslovni kompleks Polje IV sodeloval na festivalu Odprtih hiš Slovenije, ki bo potekal od 5.- 7. aprila 2019:

 

Odprte hiše so arhitekturno nepremičninski festival, s katerim za en vikend odpiramo arhitekturno zanimive objekte širši javnosti. Objekti v sklopu OHS so na ogled z vodenjem arhitektov oziroma lastnikov in upraviteljev objektov. Program in urnik bosta objavljena na spletni strani http://www.odprtehiseslovenije.org/festival/.

 

Vodeni ogled projekta Stanovanjsko poslovni kompleks Polje IV bo v soboto, 6. aprila ob 10h.
 

Če se želite dogodka udeležiti, vas prosimo, da se na ogled prijavite na naslednji povezavi:
http://www.odprtehiseslovenije.org/objekt/stanovanjsko-poslovni-kompleks-polje-iv/

Prijave so obvezne.
 
Datum objave: 30.11.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnine

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo dvigala -  mostno 5T, tip 5T razred 1Am tov št. 2291, ki se nahaja na naslovu Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Več v pdfbesedilu namere (.pdf 222KB)

pdfObrazec - ponudba za nakup (.pdf 174KB)


Rok: 20 dni


 
Datum objave: 29.11.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo 23-ih rabljenih premičnin, ki se nahajajo na naslovu Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Več v pdfbesedilu namere (.pdf 694KB)

pdfObrazec - ponudba za nakup (.pdf 172KB)

Rok: 20 dni


 
Datum objave: 07.09.2018

Obvestilo prosilcem 1. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim


JSS MOL obvešča prosilce, ki so se uvrstili na seznam in izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade, da bo javni žreb dne 26.9.2018 ob 11:00 uri na lokaciji Zarnikova 3, Ljubljana (pritličje).


 
Datum objave: 06.08.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo 124-ih rabljenih premičnin, ki se nahajajo na naslovu Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Več v pdfbesedilu namere (.pdf 3.8MB)

pdfObrazec - ponudba za nakup (.pdf 87KB)

Namera objavljena tudi na spletnem portalu http://www.bolha.com/ dne 10.8.2018, ter bo objavljena do dne 12.9.2018.


Pisna ponudba za nakup mora v glavno pisarno prispeti do 12.9.2018 do 12:00 ure.


 
Datum objave: 14.06.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo 7-ih rabljenih premičnin, ki se nahajajo na naslovu Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana.

Več v pdfbesedilu namere (.docx 473KB)

pdfObrazec - ponudba za nakup (.pdf 87KB)

Rok: 20 dni 
Datum objave: 06.06.2018

Obvestilo prosilcem 1. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

JSS MOL obvešča prosilce 1. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, da so bili oblikovani seznami prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade.

Prosilcem bodo vročene odločbe o uvrstitvi/neuvrstitvi na seznam prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev stanovanj.

Več v pdfObvestilu (.pdf 35KB)


 
Datum objave: 30.05.2018

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »IZGRADNJA NAJEMNIH STANOVANJ Z USTANOVITVIJO STANOVANJSKE ZADRUGE«


Več v pdfbesedilu (.pdf 1.8MB)


Rok za oddajo vlog: 20.9.2018 do 10:00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana

Rok za vprašanja: 11.9.2018 do 12:00 ure na elektronski naslov: karmen.pintar@ljubljana.si


Predhodno informativno obvestilo je objavljeno na Portalu javnih naročil: JN003470/2018-A01


 
Datum objave: 24.05.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnin

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo 16-ih rabljenih premičnin, ki se nahajajo na naslovu Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana.

pdfbesedilo namere (.docx 877KB)

pdfObrazec - ponudba za nakup (.pdf 87KB)

Rok: 20 dni


 
Datum objave: 05.02.2018

Informacija o javnih razpisih


Trenutno javnega razpisa, preko katerega bi se lahko potegovali za najem neprofitnega stanovanja ni odprtega. Predvidevamo pa, da bo naslednji javni razpis objavljen v letu 2019.

Vsem, ki vas zanima sodelovanje pri posameznih razpisih, predlagamo, da se naročite na obveščanje o novostih (kliknite za povezavo in sledite postopku prijave), saj boste tako pravočasno obveščeni o objavi posameznega razpisa. 
Datum objave: 24.10.2017

Vabilo na otvoritev prenovljene večstanovanjske stavbe na lokaciji Knobleharjeva ulica 24, ki bo v sredo, 25. oktobra 2017, ob 11:15 uri.


pdfVabilo (.pdf 31KB)
pdfKnobleharjeva ulica 24, Ljubljana (.pdf 50KB)


 
Datum objave: 22.06.2017

Vabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj

JSS MOL objavlja
                                 VABILO K ODDAJI PONUDB ZA PRODAJO STANOVANJ
                                                     (fizične in pravne osebe)

Predmet ponudbe mora biti prodaja najmanj 30 stanovanj v posamezni večstanovanjski zgradbi na posamezni lokaciji.

pdfVabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj (.pdf 1.6MB)
pdfObrazec ponudbe vabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj (.pdf 42KB)
xlsxPreglednica nakupnih povrsin (.xlsx 25KB)

Rok za oddajo ponudb: 7. 7. 2017 do 12.00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Odpiranje ponudb: 10. 7. 2017 ob 09.00 uri v sejni sobi JSS MOL (3. nadstropje).


 
Datum objave: 21.06.2017

Razstava arhitekturnega natečaja za gradnjo soseske Rakova jelša II

Vabimo vas na odprtje razstave javno urbanistično arhitekturnega natečaja za stanovanjsko gradnjo soseske Rakova jelša II v Ljubljani, ki bo
                                         v torek, 27. junija 2017, ob 13,30
                             v pritlični dvorani stavbe JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.

Razstava bo na ogled do 6. julija 2017 (vsak dan med 9. in 19. uro).

Na območju soseske načrtujemo gradnjo okoli 170 neprofitnih najemnih stanovanj, trgovski program za lokalno oskrbo, večnamenski prostor lokalne skupnosti, zunanjo in prometno ureditev ter gradnjo komunalne infrastrukture.


 
Datum objave: 22.04.2017

Prednostni listi 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JSS MOL na podlagi 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in sklepa 14. seje Nadzornega sveta JSS MOL z dne 18. 4. 2017 objavlja

                   pdfPREDNOSTNI LISTI 17. JAVNEGA RAZPISA (.pdf 1.0MB)


 
Datum objave: 19.04.2017

Obvestilo o objavi prednostnih list upravičencev 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Nadzorni svet JSS MOL je na 14. seji podal soglasje k prednostnim listam upravičencev na podlagi 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki bosta objavljeni

                                                            v soboto, 22. aprila 2017,

na spletni strani JSS MOL in MOL, na oglasni deski JSS MOL na Zarnikovi 3, Ljubljana, ter v majski številki Glasila Ljubljana.


 
Datum objave: 24.02.2017

Informacija o javnih razpisih


JSS MOL bo v letu 2017 objavil:

- 1. javni razpis za dodelitev stanovanj z  neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.


 
Datum objave: 08.12.2016

Naprava za detekcijo CO

Dne 11.11.2013 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, katerega besedilo si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.uradni-list.si/1/content?id=115261

V skladu z navedenim pravilnikom je potrebno naprave za detekcijo CO vgraditi v vseh tistih stanovanjskih enotah, ki imajo vgrajene kurilne naprave/peči, ki so odvisne od zraka v prostoru.
Skrajni rok za izpolnitev opisane obveznosti po navedenem pravilniku je 1.1.2017.

Več v pripetem pdfobvestilu. (.PDF 38KB)


 
Datum objave: 21.11.2016

Razpis za prosto delovno mesto - direktor JSS MOL

Nadzorni svet JSS MOL objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto - direktor JSS MOL.

Več o pogojih javnega natečaja v pripetem pdfobvestilu. (.pdf 135KB)

Rok za prijavo: 6. 12. 2016 
Datum objave: 23.06.2016

JSS MOL objavlja prosto delovno mesto SVETNIKA ZA STANOVANJSKE ZADEVE

Več o opisu in pogojih za zasedbo delovnega mesta lahko preberite tukaj


 
Datum objave: 14.04.2016

Odprte hiše Slovenije 2016

V okviru največjega nepremičninsko arhitekturnega festivala ODPRTE HIŠE SLOVENIJE, bo
                     v soboto, 16. aprila 2016 od 12. do 13. ure
                 ogled stanovanjske soseske Polje I, II in III v Ljubljani


Objekt je objavljen na spletni strani www.odprtehiseslovenije.org/index.php

O poteku ogledov pa si več lahko preberete na tej povezavi
                             


 
Datum objave: 01.04.2016

Informacija o javnih razpisih

Dne 11. februarja 2016 so bili objavljeni javni razpisi za posamične produkte:
  • nakup stanovanj: občanom, ki z lastnimi privarčevanimi sredstvi ne bodo zmogli kupiti primernega stanovanja za svoje gospodinjstvo, bomo omogočili vstop v model deljenega lastništva po principu javno zasebnega partnerstva (60 % sredstev prosilec, 40 % sredstev JSS MOL);
  • rentni odkup: od starostnikov bomo odkupovali stanovanja in jim s tem omogočali dosmrtno rento ob hkratni odplačni služnosti stanovanja;
  • stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.
V mesecu septembru leta 2016 bo predvidoma objavljen:
- 17. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

V letu 2016 ostaja odprt 4. javni razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem, ki je trajne narave.

Predvidoma v aprilu leta 2017 bo objavljen:
- 1. javni razpis za dodelitev stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Vsem, ki vas zanima sodelovanje pri posameznih razpisih, predlagamo, da se naročite na obveščanje o novostih (kliknite za povezavo in sledite postopku prijave), saj boste tako pravočasno obveščeni o objavi posameznega razpisa.
 
Datum objave: 22.03.2016

Najemna stanovanja za mlade - pripombe in predlogi na osnutek pravilnika

Javni stanovanjski sklad MOL in Urad za mladino MOL vabita na javno tribuno o osnutku Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v starosti od 18 do 29 leta, ki bo

                                  v sredo, 30. marca 2016, ob 10. uri
                        v Rdeči dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana

S Pravilnikom o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v starosti od 18. do 29. leta bo ustvarjena pravna podlaga za izvedbo ciljnega razpisa, s katerim bo Mestna občina Ljubljana lahko uresničila konkreten inštrument dodeljevanja stanovanj mladim do 29 let, kot to predvideva Strategija MOL za mlade 2016-2025. Gre za inovativen inštrument, ki v Sloveniji na povsem nov način rešuje perečo stanovanjsko problematiko ciljne skupine mladih. Mestna občina Ljubljana bo na podlagi razpisa v letu 2017 mladim namenila 30 namenskih najemnih stanovanj.

Hkrati vas vabimo, da do 7. aprila 2016 na spletni naslov mladina@ljubljana.si posredujete pripombe in predloge na osnutek Pravilnika.

pdfOsnutek Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v starosti od 18. do 29. leta (.pdf 570KB)

Vljudno vabljeni na javno tribuno !


 
Datum objave: 10.02.2016

Objava prostega delovnega mesta

JSS MOL objavlja prosto delovno mesto

                               SVETNIKA ZA STANOVANJSKE ZADEVE
                                             za nedoločen čas

Več o pogojih za zasedbo delovnega mesta lahko preberete tukaj


 
Datum objave: 06.10.2015

Obvestilo

JSS MOL obvešča, da je z današnjim dnem prenehal veljati 3. javni razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.
Z istim dnem tj. 6.10.2016 je objavljen 4. JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM, ki velja do preklica.

pdf4. JR za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem (.pdf 223KB)
pdfobrazec VLOGA (.pdf 329KB)


 
Datum objave: 04.08.2015

Obvestilo glede odpisa dolgov

Spoštovani!

Javni stanovanjski sklad MOL je 31.7.2015 s podpisom Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov pristopil  k pomoči najšibkejšim.  V skladu z  Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Ur. l. RS, št. 57/15), ki je pričel veljati 1.8.2015,  se dolgovi odpišejo tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:

  • prejemniki denarne socialne pomoči ali
  • prejemniki varstvenega dodatka ali
  • prejemniki veteranskega dodatka ali 
  • prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.

V skladu z Zakonom in Sporazumom se torej odpišejo terjatve iz naslova obratovalnih stroškov, stroškov ogrevanja, komunalnih storitev in vodovoda, dobave električne energije, ne pa zaradi neplačila najemnine, in če je dolg zapadel do 30.12.2013.

Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za odpis dolga, posamezni upnik in dolžnik oziroma dolžnica skleneta dogovor o odpisu dolga, v katerem se dogovorita tudi o višini dolga, ki se bo odpisal.

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, izpolnite ustrezen obrazec za odpis dolga (http://www.paketpomoci.si/pdfs/predlog-za-sklenitev-dogovora-o-odpustu-dolga.pdf) in ga posredujte na Javni stanovanjski sklad MOL. Vse ustrezne informacije prejmete na brezplačni številki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 080 2002 ali na Javnem stanovanjskem skladu MOL, 01 306 1408.

Odpis dolgov  na Javnem stanovanjskem skladu MOL bo potekal od 3. avgusta 2015 do 31. oktobra 2015. Dogovori za odpis morajo biti sklenjeni do 31. januarja 2016.
 
Datum objave: 18.06.2015

JSS MOL objavlja prosto delovno mesto VIŠJEGA SVETOVALCA ZA STANOVANJSKE ZADEVE II

Več o objavi prostega delovnega mesta lahko preberete vpdfpogojih za zasedbo delovnega mesta (.pdf 142KB)

Rok za prijavo: 8 dni


 
Datum objave: 14.05.2015

Odprte hiše Slovenije festival 2015

V okviru največjega nepremičninsko arhitekturnega festivala ODPRTE HIŠE SLOVENIJE bo
v petek, 15. maja 2015, od 17. do 18. ure
ogled bivalnih enot v energetsko varčni stavbi na Pipanovi poti 28, Ljubljana

Več v pdfsporočilu

Vabljeni! 
Datum objave: 19.03.2015

Obvestilo o objavi prednostnih list upravičencev 16. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

 

Nadzorni svet JSS MOL je na današnji seji podal soglasje k prednostnim listam upravičencev na podlagi 16. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki bosta objavljeni
                            v soboto, 21. marca 2015,
na spletni strani JSS MOL  in MOL, na oglasni deski JSS MOL na Zarnikovi 3, Ljubljana, ter v aprilski številki Glasila Ljubljana.
 
Datum objave: 19.03.2015

Informacija o javnem razpisu za dodelitev stanovanj mladim, ki bo objavljen v letu 2016

V nekaterih medijih je bila objavljena informacija o načrtovani izvedbi javnega razpisa za mlade do 29. leta starosti, ki bo objavljen v letu 2016.
V nadaljevanju podajamo širšo pdfinformacijo


 
Datum objave: 01.12.2014

Prejem in izdaja E - računov

pdfobvestilo E-račun (.PDF 34KB)
JSS MOL kot proračunski uporabnik mora od 1.1.2015 dalje obvezno prejemati in izdajati (če je prejemnik proračunski uporabnik) E-račune. 
Datum objave: 17.10.2014

Oddaja parkirnih mest v soseski "Celovški dvori"

JSS MOL oddaja po ugodni ceni večje število parkirnih mest na Rakuševi ulici v soseski "Celovški dvori".
Več o tem v pdfobvestilu 
Datum objave: 04.09.2014

Izteka se rok (do vključno 5.9.2014) za oddajo vlog na 16. javnem razpisu za neprofitna stanovanja

                                                              O B V E S T I L O

Izteka se podaljšan rok za prijavo na 16. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, saj je vlogo z dokumentacijo možno oddati do vključno petka, 5. septembra 2014, v glavni pisarni JSS MOL med 8. in 13. uro ali priporočeno po pošti.


 
Datum objave: 21.05.2014

Obvestilo o objavi 16. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Objavljen je 16. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj:
pdfbesedilo razpisa (.pdf 246KB)
pdfvloga z navodili in razpisno dokumentacijo (.pdf 612KB)

Rok za prijavo: do vključno 30.6.2014


 
Datum objave: 23.04.2014

Obvestilo o možnosti prejemanja računa za najemnino na elektronski naslov

Obveščamo vas o možnosti prejemanja računa za najemnino v PDF-obliki na vaš elektronski naslov. Zainteresirane vabimo, da prijavo na navedeni način prejemanja računov za najemnino sporočite na elektronski naslov Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana: jss.mol@ljubljana.si.

Na navedenem elektronskem naslovu se tudi odjavite od takšnega načina prejemanja računov za najemnino.


 
Datum objave: 29.01.2014

Obvestilo prosilcem za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

pdfobvestilo


 
Datum objave: 19.11.2013

Vabilo k oddaji ponudbe JSS MOL za izročitev stanovanj JSS MOL, z namenom, da jih JSS MOL odda v najem

pdfbesedilo javnega povabila (.pdf 94KB)
pdfnavodila in obrazec za pripravo ponudbe (.pdf 92KB)
Rok za oddajo ponudb:   10.12.2013 do 12. ure
Odpiranje ponudb:          11.12.2013 ob 10. uri
v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Lj.


 
Datum objave: 17.09.2013

Obvestilo o postopku dodeljevanja stanovanj na podlagi 15. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

pdfobvestilo


 
Datum objave: 03.09.2013

Obvestilo prosilcem 15. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bosta objavljeni v soboto, 7.9.2013.


 
Datum objave: 10.07.2013

OBVESTILO prosilcem 15. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih in tržnih stanovanj v najem

pdfobvestilo


 
Datum objave: 29.03.2013

Obvestilo prosilcem 15. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih in tržnih stanovanj v najem o ČASOVNEM POTEKU RAZPISA

pdfbesedilo obvestila


 
Datum objave: 23.03.2013

Javno obvestilo o objavi treh razpisov

pdfbesedilo obvestila (.PDF 29KB)

  > besedila razpisov z razpisno dokumentacijo 
Datum objave: 14.12.2012

Javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja JSS MOL

Podrobnosti >


 
Datum objave: 12.12.2012

Obvestilo o objavi 15. razpisa za neprofitna stanovanja dne 15.12.2012

pdfobvestilo


 
Datum objave: 29.11.2012

Obvestilo o 15. javnem razpisu za dodelitev stanovanj v najem

pdfobvestilo


 
Datum objave: 24.03.2012

Obvestilo o objavi treh razpisov

pdfobvestilo (pdf 55 KB)


 
Datum objave: 16.09.2011

Obvestilo upravičencem 14. javnega razpisa do dodeltve neprofitnega stanovanja v najem glede dodeljenega stanovanja

pdf Obvestilo upravičencem 14. javnega razpisa do dodeltve neprofitnega stanovanja v najem glede dodeljenega stanovanja (PDF)


 
Datum objave: 02.08.2011

Obvestilo prosilcem 14. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

pdfObvestilo (PDF)


 
Datum objave: 13.05.2011

Obvestilo prosilcem 14. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

pdf Obvestilo (PDF)


 
Datum objave: 21.05.2009

Drugo obvestilo prosilcem 13. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

pdf Drugo obvestilo prosilcem 13. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (PDF)


p.p.2012
Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Tel. h.c.:   01 306 14 36
Tel. tajništvo:   01 306 14 00
E-pošta:   jss.mol@ljubljana.si

URADNE URE

Glavna pisarna

PON. 8:00-16:00
TOR., ČET. 8:00-15:00
SRE. 8:00-17:00
PET. 8:00-14:00

Strokovne službe

Ponedeljek:

  08:00 do 12:00
13:00 do 16:00
     
Sreda:

  08:00 do 12:00
13:00 do 17:00
 
Petek:
  08:00 do 12:00
     

TELEFONSKI IMENIK >
LOKACIJA >

Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.

Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto izboljšujemo. S tem, ko spletno mesto uporabljate, dovoljujete uporabo teh piškotkov.