Razpolaganje z nepremičninami


Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov vodimo postopke razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti JSS MOL in z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega nepremičnega premoženja. V okviru teh postopkov skrbimo tudi za pravno in dejansko urejenost premoženja, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

 
 
Datum objave: 15.01.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem naslednjega parkirnega mesta:

- parkirno mesto št. 3-129 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2189, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Več v pdfbesedilu namere (.pdf 112KB)

Rok: 15 dni 
Datum objave: 11.01.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, s katero bo kupcu Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, prodal zemljišči v lasti JSS MOL, in sicer: 1336/124 in 1336/137, obe k.o. 1723 - Vič.

pdfbesedilo namere (.pdf 107KB)

Rok: 15 dni 
Datum objave: 10.01.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe, s katero bo menjal zemljišča v lasti JSS MOL, in sicer: 1336/121, 1336/135, 1336/136, 1336/125, 1336/128, 1336/131, 1285/21, 1285/17, 1286/5, 2020/9, 2020/11, 1336/130, 1336/123, 1336/120, 1285/20, 1336/127, vse k.o. 1723 - Vič, za zemljišča s parc. št. 1276/8, 1276/10, 1276/12, 1284/12, 1287/4, 1287/5, 1288/11, 1336/133, vse k.o. 1723 - Vič, ki so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Več v pdfbesedilu namere (.pdf 114KB)

Rok: 15 dni 
Datum objave: 09.01.2018

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Teslova ulica 14, Ljubljana

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine:

- posamezni del z ID št. 2679-1169-1, ki v naravi predstavlja stanovanje s pripadajočo shrambo, ki ima po podatkih katastra stavb skupno površino 41,63 m2 v 1. etaži (klet) stavbe na naslovu Teslova ulica 14, Ljubljana.

pdfbesedilo javne dražbe za prodajo nepremičnine na naslovu Teslova ulica 14, Ljubljana (.PDF 62KB)

pdfFotografije - Teslova 14 (.pdf 1.1MB)

Za ogled nepremičnin se je potrebno prijaviti po telefonu na tel.št.: 01/306-14-39.

Rok za plačilo varščine: 26.1.2018

Javna dražba se bo vršila 30.1.2018 ob 10:00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana.
 
Datum objave: 09.01.2018

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Zaloška cesta 15, Ljubljana

JSS MOL objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnine:

- posamezni del z ID št. 1726-465-18, ki v naravi predstavlja stanovanje v 4. etaži (mansarda) v izmeri 51,4 m2 v stavbi na naslovu Zaloška cesta 15, Ljubljana.

pdfbesedilo javne dražbe za prodajo nepremičnine na naslovu Zaloška cesta 15, Ljubljana. (.PDF 60KB)

pdfFotografije - Zaloška 15 (.pdf 572KB)

Za ogled nepremičnin se je potrebno prijaviti po telefonu na tel.št.: 01/306-14-39.

Rok za plačilo varščine: 26.1.2018

Javna dražba se bo vršila 30.1.2018 ob 9:00 uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Ljubljana.
 
Datum objave: 04.01.2018

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:

- posamezni del stavbe z ID oznako 1737-1906-21 - klet v izmeri 5,5 m2 v kleti (1. etaži) stavbe na naslovu Resljeva cesta 23 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2260 k.o. 1737-Tabor, skupaj s solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Več v pdfbesedilu namere (.pdf 219KB)

Rok: 15 dni 
Datum objave: 29.06.2015

Oddaja parkirnih mest v najem

JSS MOL oddaja v najem parkirna mesta v garažnih hišah na različnih lokacijah, in sicer: na Jakopičevi, Neubergerjevi, Devinski, Šmartinski in Rakuševi ulici.
Več v pripetem pdfobvestilu

Za informacije pokličite na telefon: 01/ 306 14 08 ali pišite na e-pošto: jss.mol@ljubljana.si  jp.p.2012
Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Tel. h.c.:   01 306 14 36
Tel. tajništvo:   01 306 14 00
E-pošta:   jss.mol@ljubljana.si

URADNE URE

Glavna pisarna

PON. 8:00-16:00
TOR., ČET. 8:00-15:00
SRE. 8:00-17:00
PET. 8:00-14:00

Strokovne službe

Ponedeljek:

  08:00 do 12:00
13:00 do 16:00
     
Sreda:

  08:00 do 12:00
13:00 do 17:00
 
Petek:
  08:00 do 12:00
     

TELEFONSKI IMENIK >
LOKACIJA >

Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.

Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto izboljšujemo. S tem, ko spletno mesto uporabljate, dovoljujete uporabo teh piškotkov.