Datum objave: 18.03.2019

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno - zasebnega partnerstva

Na podlagi
             pdfObvestila o objavi treh razpisov

JSS MOL objavlja Javni razpis za nakup stanovanj namenjen interesentom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in lahko pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva.
Udeleženec razpisa - zasebni partner bo pridobil stanovanje v izključno posest in ga bo tudi sam v celoti uporabljal, za to pa bo solastniku JSS MOL za njegov solastniški delež plačeval mesečno nadomestilo za uporabo, primerljivo z neprofitno najemnino. Skladno s tem bo zasebni partner nosil vse stroške, ki izhajajo iz uporabe in lastništva stanovanja.

pdfbesedilo javnega razpisa za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno - zasebnega partnerstva


pdfVLOGA za nakup stanovanja

pdfPogodba o uporabi solastniškega deleža

pdfVLOGA o izbiri primernega stanovanja

pdfPogodba o prodaji solastniškega deleža nepremičnine

pdfProdajna pogodba


Rok za prijavo: 15. 7. 2019 
Datum objave: 18.03.2019

Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

Na podlagi
               pdfObvestila o objavi treh razpisov

JSS MOL objavlja Javno povabilo na podlagi katerega bodo osebe, ki so že dopolnile 65 let, ponudile JSS MOL v odkup lastniško stanovanje, na katerem si bodo izgovorile dosmrtno služnost stanovanja. To pomeni, da bodo stanovanje osebe lahko še naprej nemoteno uporabljale zase in za potrebe svoje družine, celotna kupnina ali del dogovorjene kupnine, iz katere se bo najprej plačal davek na promet nepremičnin, pa bo vsebinsko predstavljal zavarovalno premijo v enkratnem znesku, ki jo bo JSS MOL kot kupec plačal izbrani zavarovalnici, ponudnik kot prodajalec pa si bo ob upoštevanju višine vplačane zavarovalne premije in svoje starosti zagotovil prejemanje doživljenjske mesečne rente.

pdfbesedilo javnega povabila za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenske mesečne rente

pdfVLOGA


Rok za prijavo: 16. 9. 2019


 
Datum objave: 18.03.2019

Javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah

Na podlagi
              pdfObvestila o objavi treh razpisov

JSS MOL objavlja Javni razpis za stanovanjska posojila, na podlagi katerega lahko pridobijo namensko posojilo prosilci, ki izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi, ki je starejša od 20 let.

pdfbesedilo javnega razpisa za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah


pdfVLOGA

Rok za prijavo: 16. 9. 2019


 
Datum objave: 27.09.2018

Seznami upravičencev z nadomestnimi upravičenci do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

JSS MOL objavlja sezname upravičencev z nadomestnimi upravičenci do dodelitve namenskih najemnih stanovanj v najem mladim, ki so bili izžrebani v sredo, 26.9.2018.

pdfseznami upravičencev (.pdf 203KB)

S
tanovanja se bodo dodeljevala postopoma, s pričetkom konec leta 2018 in nato v letih 2019 in 2020, po vrstnem redu, kot so bili za posamezno skupino izžrebani upravičenci. Dodeljevanje bo potekalo vzporedno vsem skupinam, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj. Vsi upravičenci iz seznamov bodo pozvani k sklenitvi najemne pogodbe. Če se upravičenec na poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne bo odzval, se ga bo črtalo iz seznama upravičencev.


 
Datum objave: 05.02.2018

Obvestilo prosilcem 1. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

JSS MOL obvešča udeležence 1. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim o postopku obdelave vlog.

Več o postopku obdelave vlog v pdfobvestilu (.PDF 87KB)

Sprejem vlog na 1. javnem razpisu za mlade je bil do vključno 30.1.2018.


 
Datum objave: 23.08.2017

Seznam upravičencev 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JSS MOL objavlja seznam upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem na podlagi 17. javnega razpisa

pdfSEZNAM UPRAVIČENCEV (.pdf 354KB)


JSS MOL obvešča upravičence o postopku dodeljevanja stanovanj na podlagi 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem:
Več v pdfobvestilu o dodeljevanju stanovanj

Stanovanja se bodo dodeljevala postopoma s pričetkom konec leta 2017, 2018 in 2019 po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve po posameznih seznamih, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.
 
Datum objave: 06.10.2015

4. javni razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem

Predmet razpisa so oskrbovana stanovanja JSS MOL in MOL, ki se bodo do prenehanja razpisa v prihodnje sprostila in/ali postala vseljiva na lokacijah v Trnovem na Devinski ulici 1, Ljubljana, v Murglah na Mokriški ulici 16, Ljubljana, v Šiški na Draveljski ulici 42, Ljubljana, in morebitna kasneje pridobljena oskrbovana stanovanja.
 
pdfbesedilo razpisa (.pdf 224KB)


Datum objave: 14.2.2019 (sprememba višine upravne takse)
pdfobrazec VLOGA (.pdf 329KB)


Datum objave: 22. 3. 2019
JSS MOL obvešča, da je oblikovan nov dohodkovni cenzus, tako da je potrebno od dneva objave naprej predložiti podatke o prejetih neto dohodkih za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (o višini prejetih pokojnin izda potrdilo ZPIZ).
pdfObvestilo o dohodkovnem cenzusu (.pdf 52KB)

Rok za oddajo vlog: trajni razpis tj. do preklica
 

REZULTATI RAZPISA


JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan
13. 5. 2019:

pdf13.5.2019 - prednostna lista 4. JR (.pdf 69KB)

pdf13.2.2019 - prednostna lista 4. JR (.pdf 70KB)

pdf18.11.2018 - prednostna lista 4. JR (.pdf 68KB)

pdf20.8.2018 - prednostna lista 4. JR (.pdf 64KB)

pdf22.5.2018 - prednostna lista 4. JR (.pdf 60KB)

pdf28.2.2018 - prednostna lista 4. JR (.pdf 60KB)

pdf18.12.2017 - prednostna lista 4. JR (.PDF 49KB)

pdf6.10.2017 - prednostna lista 4. JR (.PDF 49KB)

pdf6.7.2017-prednostna lista 4. JR (.PDF 49KB)

JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 6. 4. 2017:
pdf
6.4.2017 - prednostna lista 4. JR (.PDF 46KB)

JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 6. 1. 2017:
pdf6. 1. 2017 - prednostna lista (.pdf 54KB)

JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 6. 10. 2016:
pdf6. 10. 2016 - prednostna lista 4. JR (.pdf 49KB)

JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 6. 7. 2016:
pdf6. 7. 2016 - prednostna lista 4. JR (.PDF 48KB)

JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 6. 4. 2016:
pdf6. 4. 2016 - prednostna lista 4. JR (.PDF 39KB)

JSS MOL objavlja prednostno listo, ki odraža stanje izdanih odločb na dan 6. 1. 2016:
pdf6. 1. 2016 - prednostna lista 4. JR (.PDF 39KB)


 
Datum objave: 22.07.2015

Seznam upravičencev 16. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JSS MOL objavlja seznam upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem na podlagi 16. javnega razpisa

pdfSEZNAM UPRAVIČENCEV (.pdf 445KB)

Stanovanja se bodo dodeljevala postopoma s pričetkom v drugi polovici leta 2015 ter v letih 2016 in 2017 po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve po posameznih seznamih, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj.


p.p.2012
Zarnikova ulica 3, 1104 Ljubljana

Tel. h.c.:   01 306 14 36
Tel. tajništvo:   01 306 14 00
E-pošta:   jss.mol@ljubljana.si

URADNE URE

Glavna pisarna

PON. 8:00-16:00
TOR., ČET. 8:00-15:00
SRE. 8:00-17:00
PET. 8:00-14:00

Strokovne službe

Ponedeljek:

  08:00 do 12:00
13:00 do 16:00
     
Sreda:

  08:00 do 12:00
13:00 do 17:00
 
Petek:
  08:00 do 12:00
     

TELEFONSKI IMENIK >
LOKACIJA >

Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.

Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto izboljšujemo. S tem, ko spletno mesto uporabljate, dovoljujete uporabo teh piškotkov.