X

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

-št. 65 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2699 v 2. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 15. 05. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 15. 05. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

-št. 43 z ID znakom: del stavbe 1723-10011- 73 v garažni hiši z ID znakom: stavba 1723-10011 na naslovu Za progo 3b, Ljubljana​.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 9. 05. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 9. 05. 2022

True

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-2063, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 19,0 m2 v 4. kleti (1. etaža) in posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-2064, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 13,2 m2 v 4. kleti (1. etaža), oboje v stavbi na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2207/7, 2207/4, 2207/6, 2207/5, 2207/3 in 2207/8, vse k.o. 1739 – Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 8. 05. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 8. 05. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

- št. 322 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2968 v 2. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 3. 05. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 3. 05. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

- parkirno mesto št. 8 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-8 v kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski »Nove Poljane« v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 19. 04. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 19. 04. 2023

True

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-1731, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 22,6 m2 v 4. kleti (1. etaža) stavbe na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2207/7, 2207/4, 2207/6, 2207/5, 2207/3 in 2207/8, vse k.o. 1739 – Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 17. 04. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 17. 04. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

-št. 322 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3421 v 2. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 13. 04. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 13. 04. 2023

True

2Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči