X

Uporaba in vzdrževanje stanovanj

Obseg vzdrževanja najemnih stanovanj v delu, ki se navezuje na najemnike, opredeljuje Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

uporaba in vzdrževanje stanovanj

V najemnem stanovanju je v kuhinji parket. Ker je tam tudi priklop za pomivalni stroj, želim namesto parketa položiti keramične ploščice. Ali moram pridobiti soglasje lastnika?

DA, za zamenjavo parketa s keramičnimi ploščicami je potrebno predhodno pridobiti soglasje lastnika stanovanja. Za to zaprosite tako, da izpolnite obrazec Vloga za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju.

V stanovanju se je zamašila odtočna cev, zato je prišlo do zamakanja na parket, ki je pričel odstopati. Kaj sem kot najemnik dolžan storiti? Ali res moram plačati čiščenje odtokov, ki jih je opravilo podjetje Kanal d. o. o.?

DA, čiščenje odtočnih cevi v stanovanju je skladno z vsebino strošek najemnika stanovanja, zato je ta dolžan poravnati stroške za čiščenje odtočnih cevi kakor tudi stroške za odpravo škode, ki je nastala zaradi opustitve čiščenja.

V kopalnici imam počen umivalnik. Ali lahko zahtevam od lastnika, da ga zamenja?

Če je umivalnik starejši od 20 let, je dolžnost lastnika stanovanja, da ga zamenja, v nasprotnem primeru pa je to strošek najemnika. Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju

V sobah najemnega stanovanja, ki je bilo zgrajeno leta 1976, imam klasičen parket. Z leti so nastale med deščicami razpoke. Ali lahko zahtevam od lastnika stanovanja, da ga zamenja in zlakira?

Normalna doba trajanja deščičnih tal (lamelni parket) iz bukovega lesa je 40 let, klasičnega (hrast) pa 50. V kolikor je parket v stanovanju starejši, je dolžnost lastnika, da ga zamenja. Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju

Stanovanje, v katerem prebivam, ima balkon in je obrnjeno na jugozahodno stran. V poletnih mesecih je huda vročina, v zimskem času pa v stanovanje pritiska mraz. Pod kakšnimi pogoji lahko zasteklim balkon in montiram na okna rolete?

Zasteklitev balkona, ki predstavlja poseg na fasado, to je skupen del objekta, je dovoljena samo ob predhodnem soglasju vseh lastnikov v objektu. Ker z zasteklitvijo balkona največkrat posežemo v spremembo objekta, ki predstavlja avtorsko stvaritev projektanta arhitekture, bi bilo načeloma potrebno predhodno pridobiti tudi soglasje projektanta. Za montažo rolet na okna pa je potrebno predhodno pridobiti soglasje lastnika stanovanja. Vloga za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju

Ali lahko lastnik stanovanja, s katerim imam sklenjeno najemno pogodbo, zahteva, da plačujem stroške vzdrževanja, ki jih pošilja upravnik?

Večino stroškov za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti, za izvedbo katerih mora upravnik skrbeti sproti, plača lastnik stanovanja. Za natančnejši odgovor je potrebno pri upravniku pridobiti informacijo, kateri stroški so zajeti v postavki »vzdrževanje«.

Ali lahko kot najemnik stanovanja zahtevam oz. opravim odstranitev plinskega priključka? Stanovanje ima daljinsko ogrevanje, kuham pa na elektriko.

Najemnik stanovanja se lahko odloči za odstranitev plinskega priključka. Pred odstranitvijo mora pridobiti soglasje lastnika stanovanja. V soglasju za odstranitev priključka JSS MOL zahteva, da mora najemnik ob morebitni izselitvi poskrbeti za ponovno izvedbo plinskega priključka. Odstranitev izvede dobavitelj plina. Odstranitev, ponovna montaža in kakor vsi stroški za pridobitev soglasja za ponovno montažo, so strošek najemnika. Vloga za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju

Imam najemno stanovanje, ki ima tako lego, da se poleti od sonca močno segreje. Odločil sem se, da bom izboljšal bivalne pogoje in montiral klimatsko napravo. Ali moram pridobiti soglasje lastnika?

V primeru, da se zunanja enota klimatske naprave namesti na fasado, mora biti tovrstni poseg skladen s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 60/2009 in spremembe), potrebno je predhodno pridobiti soglasja preostalih etažnih lastnikov objekta v višini več  kot 75 % po solastniških deležih in skupaj z upravnikom stavbe določiti pozicijo oz. lego naprave. S tem lahko pridobite soglasje lastnika stanovanja.  Za soglasje zaprosite tako, da izpolnite vlogo za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju.

V najemnem stanovanju živim že več kot 30 let. Ker je sosed menjal okna, sem se tudi jaz odločil, da naročim zamenjavo pri istem izvajalcu. Dogovoril sem se za postopno zamenjavo. Zamenjali so mi že polovico oken. Sedaj pa sem izvedel, da v najemnem stanovanju plača zamenjavo oken lastnik. Ali lahko zahtevam, da mi lastnik povrne sredstva za plačilo zamenjanih oken ter plača zamenjavo še preostalih in balkonskih vrat?

Ker ste zamenjali okna brez soglasja lastnika, načeloma niste upravičeni do povrnitve nastalih stroškov. Menjavo oken v stanovanju, ki je z najemno pogodbo oddano najemniku v najem, opravi po predhodnem pregledu JSS MOL. Izvajalce za zamenjavo oken izbere kot posredni javni naročnik po postopku, ki je določen z zakonodajo, ki ureja javno naročanje.

Sem najemnik stanovanja. Že dalj časa v stanovanju zamakanje s strehe povzroča škodo na moji opremi ter tudi na stenah in parketu. Ali lahko lastniku preneham plačevati polno najemnino in si tako poplačam storjeno škodo?

Popravilo strehe je obveza vseh lastnikov stanovanj. O zamakanju je najemnik dolžan nemudoma obvestiti upravnika objekta. V primeru, da v objektu ni izbran upravnik, mora najemnik o napaki obvestiti JSS MOL. Vsi lastniki stanovanj oz. upravnik v njihovem imenu in na njihov račun mora obnoviti streho. Poravnavanje nastale škode z delnim plačilom najemnine ni dopustno.

Sama imam majhno pokojnino in ne bi zmogla zvišane najemnine in dodatnega stroška za plačilo plina, zato sem se odločila, da bom ogrevala še na trda goriva. Ali potrebujem soglasje lastnika stanovanja?

Pravilnik o načinu ogrevanja na območju MO Ljubljana (Ur. l. RS, št. 131/2003) ne dopušča ogrevanje na trda goriva. Sprememba ogrevanja, kot jo predlagate, ni dopustna.

Ali lahko v najemnem stanovanju izvedem spremembe (npr. v kuhinji parket zamenjam s keramičnimi ploščicami) in kaj za to potrebujem?

Za spremembe v najemnem stanovanju je potrebno predhodno pridobiti soglasje lastnika. Za soglasje zaprosite tako, da izpolnite vlogo za izdajo soglasja za spremembe v stanovanju.

Ali lahko v najemnem stanovanju zamenjam dobavitelja električne energije in/ali zemeljskega plina? Kaj je za to potrebno?

Najemnik mora lastnika stanovanja, tj. JSS MOL pisno zaprositi za spremembo dobavitelja električne energije in/ali zemeljskega plina. JSS MOL izda pisno soglasje najemniku, saj je izbira dobavitelja osebna odločitev najemnika, ki ne vpliva na spremembe v najemnem stanovanju. Poleg tega je najemnik plačnik vseh terjatev iz naslova obratovalnih stroškov, med katere spada tudi oskrba z električno energijo in/ali zemeljskim plinom.

V najemnem stanovanje, kjer živim že 10 let, bi bilo potrebno beljenje. Kdo krije strošek – najemnik ali lastnik?

Beljenje stanovanja je skladno z vsebino Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04, 18/11), Priloga 1, strošek najemnika stanovanja.

Kdo krije strošek beljenja stopnišča?

Beljenje skupnih prostorov je skladno s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04) in v domeni uporabnikov, predvidena doba beljena stopnišča je na 8 let oz. odvisno od stanovalcev, kako pazijo na red in čistočo.

Imam najemno stanovanje, v katerem se je pojavila plesen na stenah?

V zvezi z navedenim vam sporočamo, da je v namen preprečitve vlage in pojava plesni potrebno:

  • postrgati plesen in v teh predelih prebeliti z barvo, ki vsebuje dodatek proti plesni

Glede na to, da je beljenje stanovanja skladno z najemno pogodbo dolžnost najemnika, ste za predmetno dolžni poskrbeti sami, hkrati pa morate zagotoviti ustrezno prezračenje stanovanja.

  • prezračevanje vsaj tri- do štirikrat dnevno in to takrat, ko vlaga zaradi različnih aktivnosti naraste

Trajanje prezračevanja naj bo 5 do 10 minut pri povsem odprtih oknih. Sam način prezračevanja se spreminja v odvisnosti od letnega časa. V poletnem času običajno v prostorih ne pride do težav s prekomernim navlaženjem, saj sta temperatura in relativna vlažnost notranjega zraka približno enaka vrednostim zunanjega, pozimi pa je absolutna vlažnost zraka nizka, zato ima zrak po vstopu v ogrevan prostor in segretju na dnevno temperaturo precejšnjo rezervo v količini vlage, ki jo lahko sprejme. Z rednim prezračevanjem tako preprečujemo prekomerno navlaženje in nastanek površinske kondenzacije.

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči