X

Organiziranost

Organa upravljanja JSS MOL sta direktor in nadzorni svet. Mestni svet MOL imenuje nadzorni svet, ki je v 5-članski sestavi, in direktorja.

Mestni svet MOL imenuje organa upravljanja; to sta nadzorni svet, ki je v 5-članski sestavi, in direktor.


Nadzorni svet sestavljajo:

  • Anton PODOBNIK - predsednik
  • Ksenija SEVER - namestnica predsednika
  • Danilo HOVNIK
  • Saša BISTAN
  • mag. Mojca LOZEJ

 

  • Sašo RINK - direktor

Organigram JSS MOL

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči