X

Politika zasebnosti

JSS MOL spoštuje zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletno-informacijskega sistema skrbno varoval in jih brez privolitve posameznika ne bo posredoval tretji osebi oz. jih uporabil v druge namene.

Obvestilo posameznikom o obdelavi osebnih podatkov

 

Pravila varstva zasebnosti in piškotkov

 

Ta pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta www.jssmol.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.jssmol.si  (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s temi Pravili varstva zasebnosti in piškotkov.

I. Varstvo osebnih podatkov

Na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov - skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, s Splošno uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Pravili varstva zasebnosti in piškotkov ter internimi akti JSS MOL.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na JSS MOL je Jerneja Merva Vizjak (Dataofficer d.o.o.). Dosegljiva je na e-naslovu jerneja.merva@dataofficer.si ali  dpo.jssmol@ljubljana.si.

3. Obdelovalec osebnih podatkov

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, ki se zbirajo v okviru uporabe spletnega mesta, je družba Humanfrog d.o.o. , Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. JSS MOL in obdelovalec osebnih podatkov sta medsebojna razmerja in obveznosti, vključno z varstvom osebnih podatkov, opredelila in uredila s pisno pogodbo.

4. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

JSS MOL zbranih osebnih podatkov na spletni strani ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

Izjemo predstavlja pošiljanje e-novic JSS MOL, kjer uporablja spletna platforma dostavljalec.si, na kateri so shranjeni osebni podatki za pošiljanje takih novic, in sicer sledeči osebni podatki: ime, priimek, elektronska pošta. Spletna platforma dostavljalec.si v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil Splošne uredbe o varstvu podatkov.

5. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

JSS MOL zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonov, pogodbe ali privolitve (soglasij) posameznikov.

Obdelava na podlagi zakonov

JSS MOL izvaja naloge in dejavnosti, ki imajo podlago v zakonih Republike Slovenije, zato skladno z zakonskimi podlagami tudi zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so potrebni za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo zanjo kot upravljavca osebnih podatkov. Skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov, JSS MOL vodi evidence obdelav, kjer so določno navedene zakonske podlage zbiranja in obdelave osebnih podatkov.

Obdelava na podlagi privolitve (soglasja) posameznika

JSS MOL na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane ter nedvoumne izjave volje oziroma privolitve (soglasja) posameznikov, ob njihovi hkratni seznanitvi, da lahko privolitev kadarkoli prekličejo, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer:

- za namene pošiljanja e-novic o aktualnem dogajanju JSS MOL po elektronski pošti lahko večkrat tedensko: elektronski naslov;

- za vpis mnenja ali vprašanja (ko lahko preko kontaktnega obrazca Kontakti | JSS MOL podajo svoje mnenje ali vprašanje) – za možnost odgovora s strani JSS MOL mora posameznik posredovati svoje ime in priimek in elektronski naslov;

- za prijavo napake v stanovanju (preko kontaktnega obrazca Prijava napake | JSS MOL ) - za možnost odgovora s strani JSS MOL mora posameznik posredovati svoje ime in priimek, elektronski naslov, naslov, številko stanovanja ter telefon;

- prijava na prosto delovno mesto (zaposlitve) - za možnost odgovora s strani JSS MOL mora posameznik posredovati svoje ime in priimek, naslov in elektronski naslov. Zraven priložijo življenjepis.


6. Varstvo osebnih podatkov

JSS MOL za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi zakonskih, podzakonskih predpisov ter internih aktov bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev. Za namen slednjega JSS MOL zaveže ponudnike oziroma izvajalce k nujnemu in doslednemu upoštevanju zakonskih podlag, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, Splošne uredbe o varstvu podatkov in internih aktov JSS MOL.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.

Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi predpisov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki zbrišejo, uničijo ali anonimizirajo.

8. Pravice posameznika

Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte dpo.jssmol@ljubljana.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko ugovor glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

9. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo JSS MOL nemudoma izvedel vse ustrezne ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Politika zasebnosti

JSS MOL spoštuje zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletno-informacijskega sistema skrbno varoval in jih brez privolitve posameznika ne bo posredoval tretji osebi oz. jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletno-informacijskem sistemu JSS MOL določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na JSS MOL, JSS MOL ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

JSS MOL se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh varoval podatke in zasebnost uporabnikov njegovih spletnih strani.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, se uporabljajo ustrezni tehnični in organizacijski postopki za zavarovanje podatkov, ki se zbirajo. Podjetja Humanfrog d.o.o. in DHH d.o.o. (dostavljalec.si) ne moreta izključiti morebitne zlorabe, saj je medmrežje (internet) navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

 

O piškotkih in njihovi uporabi na spletnih straneh JSS MOL

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do medmrežja z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu.

Piškotki spletnim stranem omogočajo prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto, in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja brez njih ne bi bile mogoče. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

Priporočena in dovoljena uporaba piškotkov

Na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Seznam piškotkov na naši spletni strani:

IME PIŠKOTKA

TRAJANJE

OPIS

EuCookieLaw

1 leto

Shrani uporabnikove preference

ASP.NET_SessionId

Trajanje seje

Identifikator seje uporabnika

ASPXANONYMUS

3 mesece

Funkcionalni piškotek

langugage

1 leto

Hrani podatek o uporabnikovih Google Analytics

_utma

2 leti

Google Analytics zabeleži razlikovanje med uporabniki in sejami

_utmb

30 minut

Google Analytics zabeleži novo sejo ali novega uporabnika

_utmz

6 mesecev

Google Analytics določa vir prometa ali oglaševalsko akcijo

_utmc

Trajanje seje

Google Analytics zabeleži čas trajanja obiska

 

2. Piškoti zunanjih mest

IME PIŠKOTKA

TRAJANJE

OPIS

_atuvc, dt, uvc, uit, ssh, sshs, ssc, uid

do 2 leti

AddThis

 

Spremljanje posodobljenega stanja na spletni strani. Piškotek socialnega vtičnika.

Piškotki, ki jih uporablja JSS MOL na svoji spletni strani, ne zbirajo osebnih podatkov, s katerimi bi bilo mogoče osebno prepoznati obiskovalca, in ne morejo poškodovati njegovega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje spletnega mesta Sklada in pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta se obiskovalec strinja, da spletno mesto nastavi piškotke na njegovem računalniku ali mobilni napravi.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, se to lahko stori z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča, da se sprejmejo ali zavrnejo vsi piškotki, sprejme pa samo določeno vrsto ali pa opozori, da ga stran želi shraniti. Piškotki, ki jih je brskalnik shranil, se lahko tudi enostavno izbrišejo. Če se brskalnikova datoteka spremeni ali izbriše s piškotki, je potrebno spremeniti ali nagraditi svoj brskalnik ali napravo, pri čemer bo morda potrebno ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če je pri tem potrebna pomoč, so pojasnila v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči