X

Pravno obvestilo

JSS MOL bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa ne prevzema odgovornosti.

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja JSS MOL vsebine, objavljene na spletnih straneh www.jssmol.si so last JSS MOL in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si JSS MOL pridržuje pravico do sprememb vsebin.

 

Pridržki

JSS MOL bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa ne prevzema odgovornosti:

  • za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega
  • v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani
  • za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani; priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani
  • za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij

Ne JSS MOL in ne katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, torej ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Sklad si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Prejemanje e-novic je le informativna pomoč, da ste dodatno obveščeni o aktualnih zadevah, vendar JSS MOL ne prevzema odgovornosti za nedostavljivost elektronskih sporočil zaradi napak v informacijskem sistemu ali ostalih dejavnikov.

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči