X

Medijsko središče

V medijskem središču so objavljena sporočila za javnost, v katerih so potrjene vsebine s strani Nadzornega sveta.

NOVINARSKA VPRAŠANJA

 

Novinarska vprašanja sprejemamo po elektronski pošti na elektronski naslov jss.mol@ljubljana.si s pripisom v zadevi: novinarska vprašanja in pisno na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana s pripisom novinarska vprašanja.

Za novinarsko vprašanje se šteje vprašanje, ki je jasno in določno. Šaljivih, nejasnih, anonimnih vprašanj in vprašanj za katere nismo pristojni, Sklad ne obravnava in ne podaja komentarjev o zadevi.

Novinarska vprašanja, ki so poslana na drug (napačen) naslov, se štejejo za nedospela in nanje ne boste dobili vsebinskega odgovora. Vsako dodatno vprašanje na že podane odgovore se obravnava kot novo vprašanje. Sklad na vsa novinarska vprašanja, ki jih prejme po končanem uradnem delovniku obravnava kot da jih je prejel naslednji delovni dan. Uradne ure so objavljene na naslovu www.jssmol.si.

Po vsaki seji Nadzornega sveta objavimo sporočilo za javnost, v katerem so potrjene vsebine, ki so bile na seji obravnavane. 

 

SPOROČILA ZA JAVNOST

 
7. seja NS JSS MOL

PDF sporočilo

(datum objave: 20. 12. 2023)

 
6. seja NS JSS MOL

PDF sporočilo

(datum objave: 24. 10. 2023)

 

4. seja NS JSS MOL

PDF sporočilo

(datum objave: 21. 9. 2023)

 

3. seja NS JSS MOL

PDF sporočilo

(datum objave: 30. 5. 2023)

2. seja NS JSS MOL

PDF sporočilo

(datum objave: 20. 4. 2023)

1. seja NS JSS MOL

PDF sporočilo

(datum objave: 17. 3. 2023)

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči