X

Namenska oskrbovana stanovanja

Namenska oskrbovalna stanovanja

Razpis za dodelitev namenskih oskrbovanih stanovanj je ZAKLJUČEN.

Zadnji razpis: 9. 6. 2022, ZAKLJUČEN.

  Povezava na pomoč

 

Prosilci za dodelitev oskrbovanega stanovanja v najem morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • starost nad 65 let. Navedeni pogoj glede starosti  morata izpolnjevati tako prosilec kot tudi morebitni ožji družinski član prosilca. Kot ožjega družinskega člana prosilca se, za potrebe tega razpisa, šteje poleg zakonca ali zunajzakonskega partnerja prosilca  tudi sorodnik, s katerim bi prosilec želel bivati v oskrbovanem stanovanju, npr. sestra ali brat prosilca, pod pogojem, da  je starejši od 65 let;
  • državljanstvo Republike Slovenije oziroma ob upoštevanju vzajemnosti, državljanstvo držav članic Evropske unije;
  • stalno prebivališče v MOL. Izjema so tisti prosilci, ki bivajo v domu starejših občanov ali oskrbovanem stanovanju izven Ljubljane in so pred odhodom v dom oziroma oskrbovano stanovanje imeli stalno prebivališče v MOL;
  • zdravstveno stanje, ki omogoča samostojnost bivanja ob organizirani pomoči, tako da oseba ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših občanov. Ustrezno zdravstveno stanje mora biti podano tako pri prosilcu kot pri morebitnem ožjem družinskem članu prosilca;
  • prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, katere vrednost presega 40% vrednosti primernega stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas in z neprofitno najemnino;
  • prosilec ali kdo izmed ožjih družinskih članov ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, ki za enega člana znaša 15.512,37 EUR in za dva člana 18.515,20 EUR. Podlaga za izračun vrednosti drugega premoženja je določitev vrednosti primernega stanovanja, izračunana na način kot ga določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, s spremembami);
  • poravnane vse obveznosti izhajajoče iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja oziroma nezakonite uporabe stanovanja v lasti JSS MOL ali MOL ter morebitni stroški sodnega postopka.
  • Prosilec je upravičen do dodelitve oskrbovanega stanovanja v najem, če se neto dohodek njegovega gospodinjstva v zadnjem koledarskem letu pred oddajo vloge, za katero so na voljo statistični podatki, giblje v mejah določenih z dohodkovnim cenzusom. Upoštevajo se samo obdavčljivi dohodki. Ko bodo na voljo statistični podatki za vsako novo koledarsko leto, bo JSS MOL javno objavil ustrezno prilagojene vrednosti. Za namene ugotovitve upravičenosti se glede neto dohodkov le te presoja glede na cenzus, veljaven ob oddaji vloge.

 

REZULTATI RAZPISA

Prednostna lista (4. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem) odraža stanje izdanih odločb na dan 8. 5. 2024

Prednostna lista (5. odprti javni razpis za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem) odraža stanje izdanih odločb na dan 8. 5. 2024

Prednostna lista (6. odprti javni razpis za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem) odraža stanje izdanih odločb na dan 8. 5. 2024

 

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči