X

Zamenjave stanovanj

O upravičenosti do zamenjave stanovanja se odloči z odločbo v splošnem upravnem postopku.

zamenjava stanovanj

Pogoji za zamenjavo stanovanja so:

  • najemnik ima poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in stroškov uporabe stanovanja,
  • zoper najemnika ne teče postopek odpovedi najemnega razmerja,
  • preteklo je vsaj dve leti od njegove vselitve in da izpolnjuje vsaj še enega od spodnjih pogojev:
  • stanovanje je postalo po površini premajhno ali po strukturi neprimerno zaradi povečanja števila družinskih članov,
  • stanovanje je postalo preveliko zaradi zmanjšanja števila družinskih članov ali se želi najemnik preseliti v manjše stanovanje zaradi nižje najemnine in drugih stroškov za uporabo stanovanja,
  • najemniku, ki je plačal lastno udeležbo, se je dohodkovno stanje tako spremenilo, da je postal prejemnik subvencije in mu je zato postalo stanovanje po površinskih normativih, ki so vezani na dohodke, preveliko,
  • stanovanje je zaradi bolezenskih, invalidnih ali starostnih razlogov najemnika ali njegovih družinskih članov, ki z njim prebivajo, po legi postalo neprimerno.

 

Vloga za zamenjavo stanovanja Povezava na pomoč

 

O upravičenosti do zamenjave stanovanja se odloči z odločbo v splošnem upravnem postopku. Najemnika, ki je upravičen do zamenjave, se uvrsti na seznam čakajočih za zamenjavo. V zamenjavo se mu ponudi stanovanje le v primeru, ko lastnik razpolaga s primernim stanovanjem glede na število družinskih članov, pri čemer se upošteva datum pravnomočnosti odločbe. Če najemnik soglaša s ponujenim stanovanjem, se sklene najemno razmerje za predlagano stanovanje, dotedanje stanovanje pa je dolžan izprazniti najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi nove najemne pogodbe in ga izpraznjenega, prebeljenega in urejenega vrniti lastniku.

Najemnika, ki ne izpolnjuje več pogojev za zamenjavo ali če jo drugič odkloni, se črta s seznama čakajočih. Prav tako se črta tudi tiste, ki prosijo za zamenjavo za manjše stanovanje zaradi že nastalega dolga oz. ko prvič odklonijo ponujeno preselitev v manjše stanovanje.

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči