X

Podrobnosti projekta

JSS MOL nove stanovanjske enote zagotavlja tudi z razvojem in izvedbo lastnih projektov (energetske sanacije, rekonstrukcije, novogradnje).

Cesta španskih borcev

V teku

Galerija

Predvideno leto izgradnje: 2023

Obstoječe stanovanjske enote: 36


Opis projekta

V obstoječem naselju na lokaciji Cesta španskih borcev (območje urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj, EUP PO-713) je JSS MOL lastnik 46 od skupno 92 stanovanjskih enot, ki so razporejene  v štirih nizih pritličnih enostanovanjskih hiš. Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj, sprejetega v letu 2016, je JSS MOL pristopil k potrebni prenovi, posodobitvi  in energetski sanaciji 36 (od skupno 46) stanovanjskih enot obstoječega naselja. Sočasno s prenovo in posodobitvijo enot izvaja JSS MOL v obstoječem naselju potrebne aktivnosti za legalizacijo v preteklosti nelegalno zgrajenih pomožnih objektov oz. odstranitev objektov, pri katerih legalizacija ni možna. V okviru projekta je predvidena tudi izvedba novih prizidkov, kjer so se najemniki za to odločili in je gradnja le-teh dopustna, ter postavitev tipskih nadstreškov pred vhodi, kar bo prispevalo k poenotenemu izgledu.

Evropska sredstva za projekt prenove soseske Cesta španskih borcev 

 

Potek prenove naselja Cesta španskih borcev

Naselje pred prenovo (poglej slike v PDF            

Marec 2021: začetek del  (poglej slike v PDF)                               

April, maj 2021 (poglej slike v PDF)

Junij, julij 2021 (poglej slike v PDF)

Avgust, september 2021 (poglej slike v PDF)

Oktober, november 2021 (poglej slike v PDF)

December 2021, januar 2022 (poglej slike v PDF

Februar, marec, april 2022 (poglej slike v PDF)

Maj, junij 2022 (poglej slike v PDF)

Julij 2022 (poglej slike v PDF)

Avgust 2022 (poglej slike v PDF)

September 2022 (poglej slike v PDF)

Oktober 2022 (poglej slike v PDF)

November 2022 (poglej slike v PDF)

December 2022 (poglej slike v PDF)

Januar 2023 (poglej slike v PDF)

Februar 2023 (poglej slike v PDF)

Marec 2023 (poglej slike v PDF)

Lokacija projekta


Več o projektu (pdf)


Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči