X

Podrobnosti projekta

JSS MOL nove stanovanjske enote zagotavlja tudi z razvojem in izvedbo lastnih projektov (energetske sanacije, rekonstrukcije, novogradnje).

Novo Brdo, E 1

V teku

Galerija

Predvideno leto izgradnje: 2021

Število stanovanjskih enot: 174


Opis projekta

Na območju Vrhovcev je v zaključni fazi gradnja večstanovanjske soseske s 174 javnimi najemnimi stanovanjskimi enotami. Zasnova območja »E1«, ki je v lasti JSS MOL, je bila izbrana na javnem projektnem natečaju leta 2016. Konec leta 2017 je bil izdelan in sprejet OPPN 252 Brdo, ki je bil podlaga za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja (7. 7. 2018) in izdelavi projektne dokumentacije za razpis je bil v začetku leta 2019 izbran izvajalec gradbeno-obrtniških del. Zaključek del in vselitev sta predvidena v marcu 2021. 

 

Lokacija projekta


Več od projektu (pdf)


Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči