X

Podrobnosti projekta

JSS MOL nove stanovanjske enote zagotavlja tudi z razvojem in izvedbo lastnih projektov (energetske sanacije, rekonstrukcije, novogradnje).

Rakova jelša II

V teku

Galerija

Predvideno leto izgradnje: 2022

Število stanovanjskih enot: 156


Opis projekta

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana gradi v naselju Rakova jelša v Ljubljani novo stanovanjsko sosesko Rakova jelša II, s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo. Površina območja za gradnjo je 24.365 m2.

Zgrajenih bo pet večstanovanjskih objektov s 156 neprofitnimi najemnimi stanovanji in samostojen ne- stanovanjski objekt, v katerem bodo urejeni prostori lokalne skupnosti, dva poslovna prostora in transformatorska postaja. Bruto tlorisna površina večstanovanjskih objektov je skupaj 15.688 m², neto tlorisna površina je skupaj 12.928 m². Bruto tlorisna površina večnamenskega objekta je skupaj 502 m², neto tlorisna površina je skupaj 423 m².

Objekti so podolgovate zasnove in so umeščeni v prostor tako, da bo med njimi urejena skupna zelena površina, ki bo na mestih prekinjena s tlakovanimi površinami (dvorišči) namenjenimi igri in druženju. Ob Poti na Rakovo jelšo bo urejen trg, na katerega se bo programsko navezoval večnamenski objekt. Dostopi na lokacijo bodo organizirani po dveh vzporednih ulicah, ob katerih bo urejen drevored in parkirna mesta. Na terenu bo urejenih 183 parkirnih mest.

Gradnja, ki jo izvaja podjetje VG5 d.o.o., po načrtih NAVA arhitekti d.o.o. in ostalih sodelujočih projektantov, se je začela v avgustu 2020. Pridobitev uporabnega dovoljenja za novo stanovanjsko sosesko je načrtovana avgusta 2022. V septembru 2022 je predviden začetek aktivnosti za vselitev upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je za finančno realizacijo projekta pridobil dolgoročno posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, po Programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 in posojilo SID banke.

Lokacija projekta


Več od projektu (pdf)


Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči