X

Javna naročila

JSS MOL v skladu s predpisi objavlja javne razpise za naročilo storitev, blaga ali gradenj po postopku oddaje javnega naročila.

Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za sanacijo večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta v Gorice 25, Ljubljana

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo gradbeno, obrtniških in instalacijskih del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 25, Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Datum objave:

|

Javna naročila

ROK: 13. 08. 2019 do 11:00 ure

ZAKLJUČEN: 13. 08. 2019

True

Izbira izvajalca za izdelavo OPPN za območje 385: Zvezna ulica

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN 385: Zvezna ulica, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Datum objave:

|

Javna naročila

ROK: 27. 08. 2019 do 11:00 ure

ZAKLJUČEN: 27. 08. 2019

False

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči