X

Javna naročila

JSS MOL v skladu s predpisi objavlja javne razpise za naročilo storitev, blaga ali gradenj po postopku oddaje javnega naročila.

Izbira izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani

ROK: 19. 05. 2020 do 11:00 ure

ZAKLJUČEN: 19. 05. 2020

True

Datum objave:


NAROČNIK PONUDNIKE OBVEŠČA, DA SO DOLOČENI NOVI ROKI:

 

Nov rok za oddajo ponudb je: 19.5.2020 do 11.00 ure

Nov rok za odpiranje ponudb je: 19.5.2020 ob 11.01 uri

Nov rok za vprašanja je: 11.5.2020 do 10.00 ure

 

 

Rok za oddajo ponudb: 5.5.2020 do 11.00 ure na portalu E-JN

Odpiranje ponudb: 5.5.2020 ob 11.01 uri na portalu E-JN

Rok za vprašanja: 23.4.2020 do 12.00 ure na Portalu javnih naročil

 

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN001784/2020-B01

 

Povezava do prilog: DGD, PZI, SOGLASJA,...

 

Datum objave: 11.5.2020

Naročnik ponudnike obvešča, da so objavljena soglasja Energetike Ljubljana za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje, za Stanovanjsko sosesko Rakova jelša II, stavbe A1/1, A1/2, A2/1, A2/2, B1, B2, B3 in C.

Soglasja Energetike Ljubljana.

 

Datum objave: 1.5.2020

Naročnik ponudnike obvešča, da so objavljeni načrt gradbenih konstrukcij - tehnično poročilo, statični izračun ter armaturni načrt pilotov. Razporeditev pilotov je razvidna v vodilnem načrtu arhitekture, načrtu gradbenih konstrukcij - opažni načrti ter načrtu zunanje in prometne ureditve.

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

 

Datum objave: 29.4.2020

Objava popravljenih popisov del

Naročnik ponudnike obvešča, da so bile odpravljene dodatne pomanjkljivosti v popisih del, zato naročnik objavljal korigirane popise del, katere so ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudbe. Priložen je tudi dokument, iz katerega so razvidne spremembe v popisih del glede predhodno objavljenih popisov del. Ponudbe, katerim ne bodo priloženi popisi del, objavljeni dne 29.4.2020, bodo izločene.

 

Datum objave: 16.4.2020

NAROČNIK PONUDNIKE OBVEŠČA, DA SO DOLOČENI NOVI ROKI:

 

Nov rok za oddajo ponudb je: 19.5.2020 do 11.00 ure

Nov rok za odpiranje ponudb je: 19.5.2020 ob 11.01 uri

Nov rok za vprašanja je: 11.5.2020 do 10.00 ure

 

Datum objave: 6.4.2020

Objava popravljenih popisov del

Naročnik ponudnike obvešča, da so bile odpravljene dodatne pomanjkljivosti v popisih del, zato naročnik objavljal korigirane popise del, katere so ponudniki dolžni upoštevati pri pripravi ponudbe. Ponudbe, katerim ne bodo priloženi popisi del, objavljeni dne 6.4.2020, bodo izločene.

6.4.2020 Popravljen popis del.

 

Datum objave: 21.3.2020

NAROČNIK PONUDNIKE OBVEŠČA, DA SE ZA PRIPRAVO PONUDBE UPOŠTEVAJO IZKLJUČNO POPISI DEL, KI SE NAHAJAJO NA TEJ POVEZAVI. PRVOTNO OBJAVLJENI POPISI DEL SO NEVELJAVNI. PONUDBE PONUDNIKOV, KI NAVEDENEGA NE BODO UPOŠTEVALI, BODO IZLOČENE.

21.3.2020 Popravljeni popis del.


 

 

 


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči