X

Javna naročila

JSS MOL v skladu s predpisi objavlja javne razpise za naročilo storitev, blaga ali gradenj po postopku oddaje javnega naročila.

Izvajanje intervencijskih, vzdrževalno – investicijskih strojno – instalacijskih del ter spremljajočih gradbeno obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL in MOL

ROK: 5. 11. 2020 do 10:00 ure

ZAKLJUČEN: 5. 11. 2020

True

Datum objave:


Rok za oddajo ponudb: 5.11.2020 do 10.00 ure na portalu E-JN

Odpiranje ponudb: 5.11.2020 ob 10.01 uri na portalu E-JN

Rok za vprašanja: 28.10.2020 do 12.00 ure na Portalu javnih naročil

 

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN006366/2020-W01


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči