X

Javna naročila

JSS MOL v skladu s predpisi objavlja javne razpise za naročilo storitev, blaga ali gradenj po postopku oddaje javnega naročila.

Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani

ROK: 2. 03. 2020 do 10:00 ure

ZAKLJUČEN: 2. 03. 2020

True

Datum objave:


Rok za oddajo ponudbe: 2.3.2020 do 10:00 ure na portalu E-JN

Odpiranje ponudb: 2.3.2020 ob 10:01 uri na portalu E-JN

Rok za vprašanja: 24.2.2020 do 10:00 ure

 

Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje do 25.2.2020, do 15:00 ure

 

Kot pomoč pri pripravi ponudbe si lahko ogledate objavljeno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD, ki je bila javno objavljena v integralnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in je dostopna na spletnih straneh:

- https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/naziv-gradnje-stanovanjska-soseska-rakova-jelsa-ii-s-pripadajoco-zunanjo-ureditvijo/

- https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/graditev/146737/

 

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN000605/2020-B01


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči