X

Javna naročila

JSS MOL v skladu s predpisi objavlja javne razpise za naročilo storitev, blaga ali gradenj po postopku oddaje javnega naročila.

Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo stanovanjske soseske na Zvezni ulici v Ljubljani

ROK: 16. 10. 2023 do 12:00 ure

ZAKLJUČEN: 16. 10. 2023

False

Datum objave:


Rok za oddajo ponudb: 16.10.2023 do 12.00 ure na  

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=29802

Odpiranje ponudb: 16.10.2023 ob 13.00 uri na

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=29802  

Rok za postavljanje vprašanj: 3.10.2023 do 10.00 ure na Portal javnih naročil

 

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN005766/2023-B01

Povezava do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=491035

 

Povezava do prilog: DGD, PZI, SOGLASJA,...

 

Datum objave: 27.9.2023

 

Naročnik ponudnike obvešča,  da je na spletni strani www.jssmol.si v okviru javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje stanovanjske soseske na Zveni ulici v Ljubljani objavil popravljene popise del, katere morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.

Ponudbe, katerim ne bodo priloženi popisi del, objavljeni dne 27.9.2023, bodo izločene.

 

Povzetek sprememb popisov del:

 

1. TESARSKA DELA:

-postavka 11 z alinejama a. in b. je bila popravljena – skupna količina, ki je bila navedena v alineji b. je razdeljena na alinejo a. in b.

- postavka 13b je v prvem stolpcu = 0,00 (podzemni deli in skupni deli)

- popravljen je zamik formul v postavkah 7- 12.

 

2. DVOSTRANSKI OPAŽ:

Količine pri postavkah z dvostranskimi opaži so podvojene – navedena je površina obeh strani.

 

3. IZVEDBA VODVODNEGA PRIKLJUČKA:

Popravljena je formula pri izračunu zneska - sklop del "Tuje storitve in preddela"; 6. postavka

 

4. VROČEVOD:

Predmet ponudbe ni izvedba vročevoda, zato so postavke v popisu del za strojne instalacije, ki se nanašajo na vročevod, posivljene in vse količine označene z 0.

 

Povezava do spremenjenih popisov del

 

 


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči