X

Objave in razpisi

Javni razpisi in objave.

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

ROK: 20. 09. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 20. 09. 2023

True

Datum objave:

Posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-3197, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 16,6 m2 v 1. kleti (4. etaža) stavbe na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2207/7, 2207/4, 2207/6, 2207/5, 2207/3 in 2207/8, vse k.o. 1739 – Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.

Ponudbena cena za nepremičnino – parkirni prostor z ID oznako 1739-6767-3197, mora biti najmanj 16.600,00 EUR in ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči