X

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike

ROK: do ure

ZAKLJUČEN:

Datum objave:

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014–2020, PREDNOSTNA NALOŽBA 6.3 »SPREJEMANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE URBANEGA OKOLJA, OŽIVITEV MEST, SANACIJO IN DEKONTAMINACIJA DEGRADIRANIH ZEMLJIŠČ (VKLJUČNO Z OBMOČJI, NA KATERIH POTEKA PREOBRAZBA), ZMANJŠANJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA IN SPODBUJANJE UKREPOV ZA ZMANJŠANJE HRUPA«


»PRENOVA OBSTOJEČEGA NASELJA CESTA ŠPANSKIH BORCEV, LJUBLJANA«

ODLOČITEV O PODPORI

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je dne 12.3.2021 izdala ODLOČITEV O PODPORI, št. 6-3/32/MOP/0 za operacijo »Prenova obstoječega naselja Cesta španskih borcev, Ljubljana«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.3 »Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacija degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, Specifičnega cilja 6.3.1 1: »Učinkovita raba prostora na urbanih območjih«.

Operacija »Prenova obstoječega naselja Cesta španskih borcev, Ljubljana« bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije. Preostala sredstva bo zagotovil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana.

CILJI OPERACIJE

- revitalizacija slabo izkoriščenega, degradiranega območja,

- zagotavljanje ustreznih bivalnih površin brez novih posegov v prostor,

- povečanje atraktivnosti mesta in mestnega območja,

- izboljšanje kakovosti bivanja.

OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI

V okviru prenove obstoječega naselja Cesta španskih borcev, Ljubljana, bodo izvedena gradbena, obrtniška in instalacijska dela za prenovo stanovanjskih stavb s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo.

Predmet prenove bodo stanovanjske stavbe z naslednjimi naslovi: Cesta španskih borcev 31, Cesta španskih borcev 31A, Cesta španskih borcev 31B, Cesta španskih borcev 31C, Cesta španskih borcev 35, Cesta španskih borcev 35A, Cesta španskih borcev 37, Cesta španskih borcev 37B, Cesta španskih borcev 37C, Cesta španskih borcev 39B, Cesta španskih borcev 39C, Cesta španskih borcev 41B, Cesta španskih borcev 43A, Cesta španskih borcev 43C, Cesta španskih borcev 45C, Cesta španskih borcev 49B, Cesta španskih borcev 49C, Cesta španskih borcev 51B, Cesta španskih borcev 53, Cesta španskih borcev 53A, Cesta španskih borcev  53B, Cesta španskih borcev 53C, Cesta španskih borcev 55B, Cesta španskih borcev 55C, Cesta španskih borcev 57, Cesta španskih borcev 57A, Cesta španskih borcev 61B, Cesta španskih borcev 63, Cesta španskih borcev 65A, Cesta španskih borcev 69B, Cesta španskih borcev 69C, Cesta španskih borcev 67, Cesta španskih borcev 67A, Cesta španskih borcev 71, Cesta španskih borcev 73, Cesta španskih borcev 73A.

 

Skupna višina sredstev za izvedbo operacije znaša 2.195.954,81 EUR.

Podpora Evropske unije znaša 432.230,35 EUR, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa 108.057,59 EUR.

Rok za dokončanje prenove: avgust 2023

Izdelovalec projektne dokumentacije:  Komunaprojekt d.d. in Mojca Kalan Šabec s.p.

Izvajalec prenove: GLAMUR d.o.o.

Izvajalec gradbenega nadzora: Jasmina Hlača s.p.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu: VPD VAJDA d.o.o.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči