X

Kotiček ponovne uporabe

Javni stanovanjski sklad MOL je v sodelovanju z Centrom ponovne uporabe na svojih stanovanjskih objektih pričel s poskusnim nameščanjem Kotičkov ponovne uporabe.

V želji, da se tudi s tovrstnimi ukrepi zmanjša količina odpadkov, ki jih kot družba mnogokrat tudi brez potrebe ustvarjamo, želimo okrepiti odgovornost do okolja in predmetom dati možnost nadaljnje uporabe.

Predmete, ki jih sami ne potrebujete več in so v kakršni koli meri še uporabni, postavite na poličko v vašem objektu in s tem omogočite sosedom, da te predmete prevzamejo in naprej uporabljajo.

Ponovna uporaba je prednostna naloga okoljsko odgovorne družbe, saj bomo z njo preprečili nastajanje odpadkov in omogoči njihovo ponovno uporabo v smeri kroženja virov.

 

Izmenjevalnica je že pripravljena na lokacijah Polje 379 in Polje 384 in bo v prihodnosti izvedena tudi na lokacijah Polje 371, Zadobrovška 10 in Steletova 8.

Datum objave:

|

Objave

ROK: do ure

ZAKLJUČEN:

Vabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je zainteresiran za nakup stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana, zato vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe) k oddaji ponudb za prodajo stanovanj.

Datum objave:

|

Objave

ROK: do ure

ZAKLJUČEN:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 25 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-291 v II. kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 35,00 EUR (z DDV). 

Datum objave:

|

Objave

ROK: 12. 04. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 04. 2021

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 91 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-160 v III. kleti garažne hiše na Šmartinski cesti z ID znakom: stavba 2706-1028 v stanovanjski soseski Zelena jama v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 35,00 EUR (z DDV). 

Datum objave:

|

Objave

ROK: 11. 04. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 11. 04. 2021

True

NATEČAJ ZA STANOVANJSKO SOSESKO LITIJSKA - PESARSKA

JSS MOL je 14.2.2020  razpisal javni urbanistični arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za novo stanovanjsko sosesko v Ljubljani ob križišču Litijske s Pesarsko cesto. Ocenjevalna komisija je na sejah pregledovala in ocenila osem pravočasno prispelih natečajnih elaboratov. Za strokovno najprimernejšo urbanistično in arhitekturno rešitev je bil 22.6.2020 izbran arhitekturni biro NAVA ARHITEKTI d.o.o. Izmed prispelih natečajih elaboratov njihov elaborat predstavlja najbolj kakovostno rešitev, ki ponuja delno odprt stanovanjski kare z osrednjim poljavnim prostorom, javnim trgom ob križišču cest in aktivnim pritličjem na Pesarsko ulico. Predvidenih je 95 neprofitnih najemnih stanovanj, javni program v pritličju ob Pesarski cesti, podzemna garaža, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture. Etažnost objektov bo pritličje in tri nadstropja. V sklopu soseske bosta tudi dve stanovanjski enoti, namenjeni sobivanju starejših, v vsaki enoti pa so umeščene po štiri samostojne sobe z lastnimi sanitarijami.

Podeljeni sta bili še druga in tretja nagrada ter tri priznanja, dva natečajna elaborata pa sta prejela odškodnino. Otvoritev razstave vseh natečajnih elaboratov bo v sredo 1.7.2020 ob 15. uri v pritlični dvorani stavbe JSS MOL.

Datum objave:

|

Objave

ROK: 1. 07. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 1. 07. 2020

True

Javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah

Stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah so namenjena lastnikom oz. solastnikom stanovanjskih stavb, ki rešujejo svoje oz. stanovanjsko vprašanje ožjih družinskih članov oz. obnavljajo stanovanjske stavbe, ki jih oddajo za neprofitno najemnino za nedoločen čas. Predmet javnega poziva so obnova ali zamenjava naslednjih delov: strešne konstrukcije, fasade, oken in zunanjih vrat, dimnikov, napeljav in skupnih delov.

Datum objave:

|

Objave

ROK: 16. 09. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 16. 09. 2019

True

2Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči