X

Objave in razpisi

Javni razpisi in objave.

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA

ROK: 30. 05. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 05. 2019

True

Datum objave:

JSS MOL načrtuje v Ljubljani, ob Flajšmanovi in Kavčičevi ulici, izgradnjo nove stanovanjske soseske. Predvidenih je okvirno 94 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture. Velikost natečajnega območja je približno 10.000 m². Predvidena skupna bruto etažna površina objektov nad nivojem terena znaša do 7.796 m². Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistično-arhitekturna rešitev in izdelovalec projektne dokumentacije za načrtovano novo stanovanjsko sosesko.


JN002057/2019-I01

Več o natečaju: dodana povezava na spletno stran:

https://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI_AKTUALNI


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči