X

Objave in razpisi

Javni razpisi in objave.

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA

JSS MOL načrtuje v Ljubljani, ob Flajšmanovi in Kavčičevi ulici, izgradnjo nove stanovanjske soseske. Predvidenih je okvirno 94 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture. Velikost natečajnega območja je približno 10.000 m². Predvidena skupna bruto etažna površina objektov nad nivojem terena znaša do 7.796 m². Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistično-arhitekturna rešitev in izdelovalec projektne dokumentacije za načrtovano novo stanovanjsko sosesko.

Datum objave:

|

Urbanistični natečaji

ROK: 30. 05. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 05. 2019

True

18. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za dodelitev 150 neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo vseljiva predvidoma konec leta 2020, predvsem pa v letih 2021 in 2022, na različnih lokacijah območja MOL in Občine Vrhnika.

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 17. 05. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 17. 05. 2019

True

1. Javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade

Dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim v MOL, ki so na dan objave javnega razpisa stari med 18. in 29. letom,  in šele vstopajo na trg dela ter so finanačno šibki, pri procesu osamosvanjanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja pa potrebujejo pogoje za oblikovanje lastne družine in posledično zagotovitev kar najbolj stimulativnih pogojev za delo in bivanje v  MOL.

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 30. 01. 2018 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 01. 2018

True

First35

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči