X

Objave in razpisi

Javni razpisi in objave.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 12 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-55 v 1. kleti garažne hiše na Šmartinski cesti z ID znakom: stavba 2706-1028 v stanovanjski soseski Zelena jama v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 17. 10. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 17. 10. 2019

True

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Nepremičnina - poslovni prostor z ID znakom: del stavbe 1772-5183-67 (ID 6995774), s solastniškim deležem 1389/10000 na splošnih delih stavbe z ID znakom: 1772-5183, na naslovu Polje 383, 1260 Ljubljana - Polje, ki leži na zemljiški parceli z ID znakom: parcela 1772 708/5 k.o. 1772 Slape.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 9. 10. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 9. 10. 2019

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 32 v 1. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3039, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 29. 08. 2019 do do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 29. 08. 2019

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za paketno prodajo premičnin

Paketna prodaja premičnin - opreme in zaloge, ki se nahajajo v skladiščnem objektu na naslovu Povšetova ulica 10, 1000 Ljubljana, in sicer vse premičnine skupaj, za najnižjo ponudbeno ceno 845,00 EUR.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 30. 09. 2019 do 12:00 ure

ZAKLJUČEN: 30. 09. 2019

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 107 v 3. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2227, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 21. 08. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 21. 08. 2019

True

First57Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči