X

Razpisi

Razpisi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade ter za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

2. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

ROK: 30. 10. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 10. 2020

True

Datum objave:

Dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim v MOL, ki so na dan objave javnega razpisa stari med 18. in 29. letom in šele vstopajo na trg dela ter so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja pa potrebujejo pogoje za oblikovanje lastne družine in posledično zagotovitev kar najbolj stimulativnih pogojev za delo in bivanje v  MOL.

Sprejem vlog od 1.10.2020 do 30.10.2020.

Več informacij najdete v besedilu razpisa, ki je objavljen med prilogami.


 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1.  DO KDAJ IN NA KAKŠEN NAČIN JE MOŽNO ODDATI VLOGO?

Vlogo je možno oddati od 1. 10. 2020 do vključno 30. 10. 2020, v času uradnih ur Glavne pisarne v predalčnik na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, ki se nahaja v recepciji Zarnikove 3 ali s priporočeno pošto s pripisom »2. RAZPIS MLADI«.

2. KATERE POGOJE MORAM IZPOLNJEVATI?

Pogoji, ki jih prosilec mora izpolnjevati, so sledeči:

  • prosilec mora biti državljan Republike Slovenije;
  • prosilec mora biti star med 18 in 29 let (v letu razpisa še ne bo star 30 let);
  • prosilec mora imeti najmanj 6 let stalnega ali začasnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana;
  • ob objavi razpisa in tekom trajanja razpisnega postopka mora imeti prosilec prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana.;
  • dohodki prosilca in njihovih ožjih družinskih članov morajo dosegati spodnjo dohodkovno mejo;
  • prosilec in ožji družinski člani ne smejo presegati določenega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa;
  • prosilci, morajo biti na dan objave razpisa zaposleni, samozaposleni oziroma morajo z dohodninsko odločbo izkazati, da so v koledarskem letu 2019 prejeli dohodke iz drugega civilnega razmerja. Prav tako lahko kandidirajo tudi prosilci, ki so se šele v letu 2020, a pred objavo razpisa, zaposlili, samozaposlili ali prejemajo za svoje delo redne dohodke iz drugega civilnega razmerja.

3. ALI JE MOŽNO VEDETI TOČNO LOKACIJO STANOVANJA?

Ne, točne lokacije ni možno predvideti, saj so skladno z razpisom stanovanja na voljo na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnike.

4. ALI LAHKO ODDAMO VLOGO, ČE SEM IMEL PREKINJENO BIVANJE V LJUBLJANI, SEDAJ PA IMAM PONOVNO PRIJAVLJENO STALNO BIVANJE v MOL?

Da, razpisni pogoj opredeljuje, da mora imeti prosilec najmanj 6 let stalnega ali začasnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana. V primeru prekinitve, se leta seštevajo.

5. S PARTNERJEM ŽIVIVA VSAK NA SVOJEM NASLOVU, LAHKO SODELUJEVA SKUPAJ?

Da, lahko. Potrebno je zgolj predložiti overjeno izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti. Prav tako je potreben podpis obeh partnerjev na ustreznih mestih vloge.

6. JAZ IMAM PRIJAVLJENO STALNO BIVANJE V LJUBLJANI, PARTNER/KA, KI JE STAREJŠI/A OD 29 LET PA V DRUGI OBČINI. SVA LAHKO OBA NA VLOGI?

Lahko. Starost, stalnost prebivanja in pogoj prijave stalnega prebivališča v času razpisa in tekom trajanja razpisnega postopka se preverja le za vlagatelja.

7. NA UPRAVNI ENOTI JE ZARADI POSEBNIH RAZMER NEMOGOČE OVERITI IZJAVO O OBSTOJU ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI. KAJ NAJ NAREDIM?

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana omogoča tudi, da se oba najavita hkrati, po predhodno dogovorjenem terminu, podpišeta izjavo, svetovalec JSS MOL pa istovetnost preveri z vpogledom v osebni dokument. To lahko naredita ob oddaji vloge ali po pozivu na dopolnitev vloge.

8.  KAKO VELIKO STANOVANJE MI PRIPRADA?

Pri dodelitvi namenskih najemnih stanovanj za mlade bodo upoštevani spodaj navedeni površinski normativi oziroma površinski normativi veljavni v času dodelitve stanovanja:

Velikost gospodinjstva

Površina stanovanja

1-člansko

 od 20 m2 do 30 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 40 m2

3-člansko

nad 40 m2 do 50 m2 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 7 m2.

8.  KAKŠEN JE ZAČETNI STROŠEK?

Najemna pogodba je sklenjena v notarskem zapisu, strošek nosi najemnik. Najemnik plača priklop elektrike, v kolikor je le-ta odklopljena.

9. JE STANOVANJE OPREMLJENO?

Stanovanje ima opremljeno le kopalnico in sicer z umivalnikom, straniščno  školjko, tuš kabino ali kopalno kadjo. Druge opreme ni.

10. ALI LAHKO NAJEMNO POGODBO PREKINEM PRED POTEKOM?

Da, lahko. Najemna pogodba določa, da ima najemnik možnost prekiniti najemno pogodbo, pred potekom veljavnosti in sicer je določen 90 dnevni rok za odpoved.


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči