X

Razpisi

Razpisi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade ter za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

6. odprti javni razpis za dodelitev namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj v najem

Predmet razpisa so namenska najemna - oskrbovana stanovanja v lasti JSS MOL in MOL, ki se bodo do prenehanja razpisa v bodoče sprostila in/ali postala vseljiva na lokacijah v Trnovem na Devinski ulici 1b in 1c, v Murglah na Mokrški ulici 16b in 16c, v Šiški na Draveljski ulici 42, vse Ljubljana, in kasneje pridobljena oskrbovana stanovanja. 

Oskrbovana stanovanja se oddajo izključno v najem. 

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: do ure

ZAKLJUČEN:

25. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah

Na podlagi razpisa lahko pridobijo namensko posojilo prosilci, ki na območju Mestne občine Ljubljana izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi, ki je starejša od 20 let.

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 30. 10. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 10. 2024

False

Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

Poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 50 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL, zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za služnost. 

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 30. 10. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 10. 2024

False

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva

Razpis je namenjen interesentom, ki izpolnjujejo pogoje in lahko pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva. V okviru razpisa lahko prosilci skupaj z JSS MOL kupijo stanovanje, ob izpolnjevanju razpisnih pogojev, v razmerju 60% prosilec, 40% JSS MOL. Prosilec nato v roku 15 let od JSS MOL odkupi preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa plačuje za uporabo solastniškega deleža JSS MOL mesečno nadomestilo. 

Sprejem vlog do 30.8.2024

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 30. 10. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 10. 2024

False

Obvestilo o objavi javnih razpisov

1. Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva

2. Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

3. 25. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah

                                          z razdelitvijo skupnih sredstev v višini 300.000,00 EUR

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 30. 10. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 10. 2024

False

13Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči