X

Razpisi

Razpisi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade ter za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva

ROK: 30. 10. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 10. 2024

False

Datum objave:

Razpis je namenjen interesentom, ki izpolnjujejo pogoje in lahko pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva. V okviru razpisa lahko prosilci skupaj z JSS MOL kupijo stanovanje, ob izpolnjevanju razpisnih pogojev, v razmerju 60% prosilec, 40% JSS MOL. Prosilec nato v roku 15 let od JSS MOL odkupi preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa plačuje za uporabo solastniškega deleža JSS MOL mesečno nadomestilo. 

Sprejem vlog do 30.8.2024Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči