X

Razpisi

Razpisi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade ter za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

Objava prednostne liste prosilcev 19. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

ROK: do ure

ZAKLJUČEN:

Datum objave:

Prednostna lista 


8. 6. 2022

Nadzorni svet se je na 22. redni seji, dne 8. 6. 2022 seznanil s spremembo prednostne liste 19. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in sicer se za liste A1 – družine, B1 – družine in A3 - osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, zniža število točk, ki so potrebne za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem.

Na podlagi razpisanega števila približno 450 stanovanj se, glede na doseženo višino točk, razdeli 445 stanovanj po naslednji razdelitvi:

301 stanovanj za listo A – brez lastne udeležbe in varščine, tako da se dodeli:

  • 231 stanovanj za družine, ki so dosegle nad vključno 555 točk – lista A1,
  • 43 stanovanj za samske osebe, ki so dosegle nad vključno 580 točk – lista A2,
  • 19 stanovanj za osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, ki so dosegle nad vključno 460 točk – lista A3,
  • 8 stanovanj za osebe z okvaro čuta - gluhe oziroma slepe osebe, ki so dosegle nad vključno 370 točk – lista A4,

144 stanovanj za listo B – z lastno udeležbo in varščino, tako da se dodeli:

  • 117 stanovanj za družine, ki so dosegle nad vključno 480 točk – lista B1,
  • 22 stanovanj za samske osebe, ki so dosegle nad vključno 515 točk – lista B2,
  • 3 stanovanja za osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, ki so dosegle nad vključno 350 točk – lista B3,
  • 2 stanovanji za osebe z okvaro čuta - gluhe oziroma slepe osebe, ki so dosegle nad vključno 380 točk – lista B4.

Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči