X

Razpisi

Razpisi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade ter za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem.

O B V E S T I L O prosilcem 3. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

JSS MOL obvešča prosilce, ki so se uvrstili na sezname prosilcev in ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade, da bo žreb dne 16. 3. 2023 ob 9. uri, v veliki dvorani Mestne hiše Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

Žreb bo javen. Izveden bo prenos poteka žrebanja, preko povezave, ki bo objavljena na dan poteka žrebanja.

Povezava do prenosa žrebanja:

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/javno-zrebanje-stanovanj-za-mlade-2/

 

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 16. 03. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 16. 03. 2023

True

3. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim v MOL, ki so na dan objave javnega razpisa stari med 18. in 29. letom in šele vstopajo na trg dela ter so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja pa potrebujejo pogoje za oblikovanje lastne družine in posledično zagotovitev kar najbolj stimulativnih pogojev za delo in bivanje v  MOL.

Sprejem vlog od 13. 9. 2022 do vključno 13. 10. 2022.

 

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 13. 10. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 13. 10. 2022

True

23. Javni razpis za stanovanjska posojila JSS MOL za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah

Na podlagi razpisa lahko pridobijo namensko posojilo prosilci, ki na območju Mestne občine Ljubljana izboljšujejo ali razrešujejo stanovanjsko vprašanje z rekonstrukcijo, rednimi vzdrževalnimi deli ali investicijskimi vzdrževalnimi deli v večstanovanjski ali družinski stanovanjski stavbi, ki je starejša od 20 let. 

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 17. 10. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 17. 10. 2022

True

Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

Poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 50 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za služnost. 

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 17. 10. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 17. 10. 2022

True

Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva

Razpis je namenjen interesentom, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in lahko pri nakupu lastnega stanovanja na prostem trgu vstopijo v javno-zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva. V okviru razpisa lahko prosilci skupno z JSS MOL kupijo stanovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v razmerju 60 % prosilec, 40 % JSS MOL. Prosilec nato v roku 15 let od JSS MOL odkupi preostali delež stanovanja, v vmesnem času pa plačuje za uporabo solastniškega deleža JSS MOL mesečno nadomestilo. 

 

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 16. 08. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 16. 08. 2022

True

Javni razpisi

1. Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva

2. Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

3. 23. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah

                                                              z razdelitvijo skupnih sredstev v višini 300.000,00 EUR 

 

Datum objave:

|

Objave

ROK: 17. 10. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 17. 10. 2022

True

19. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JSS MOL razpisuje dodelitev neprofitnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2022, predvsem pa v letih 2023 in 2024. Predmet razpisa je približno 450 neprofitnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika. 

Sprejem vlog od 29.9.2021 do vključno 29.10.2021

 

Datum objave:

|

Objave

ROK: 29. 10. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 29. 10. 2021

True

First4Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči