X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah: stavbno zemljišče parc. št. 2101/218 k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/218) in stavbno zemljišče parc. št. 2101/234 k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/234).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 27. 07. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 27. 07. 2020

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

za prodajo nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 2101/219 v izmeri 10m2, k.o. 1770 Kašelj (ID znak: parcela 1770 2101/219).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 26. 07. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 26. 07. 2020

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 8, ki se nahaja na zemljišču ob stavbi z naslovom Knobleharjeva 24, Ljubljana, ID znak stavbe 2676.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 40,00 EUR (z DDV). V primeru najema za eno leto ali več, se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 19. 07. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 19. 07. 2020

False

Vabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je zainteresiran za nakup stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana, zato vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe) k oddaji ponudb za prodajo stanovanj.

Datum objave:

|

Objave

ROK: do ure

ZAKLJUČEN:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 185 v 1. kleti z ID znakom: del stavbe 1772-5126-185, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnim objektom Zadobrovška 10B v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 40,00 EUR (z DDV). V primeru najema za eno leto ali več, se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 7. 07. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 7. 07. 2020

True

13Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči