X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Večstanovanjsko stavbo Resljeva

ROK: 11. 05. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 11. 05. 2023

True

Datum objave:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana vse zainteresirane obvešča o objavi javnega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Večstanovanjsko stavbo Resljeva.

Natečajna dokumentacija je dostopna na povezavi: https://zaps.si/natecaji/vecstanovanjska-stavba-resljeva/.

 Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči