X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Izvajanje intervencijskih, vzdrževalno – investicijskih strojno – instalacijskih del ter spremljajočih gradbeno obrtniških del v stanovanjih v lasti JSS MOL

ROK: 19. 07. 2022 do 14:00 ure

ZAKLJUČEN: 19. 07. 2022

True

Datum objave:


Rok za oddajo ponudbe: 19.7.2022 do 14.00 ure na PORTALU E-JN

Odpiranje ponudb: 19.7.2022 ob 15.00 uri na PORTALU E-JN

Rok za postavljanje vprašanj: 15.7.2022 do 10.00 ure na Portalu javnih naročil

 

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN004839/2022-W01


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči