X

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Pod ježami 20, 1000 Ljubljana

ROK: 2. 11. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 2. 11. 2021

True

Datum objave:

Stanovanjska enota s pripadajočo shrambo v skupni izmeri 76,5 m2, v pritličju stavbe na naslovu Pod ježami 20 v Ljubljani. Izklicna cena je 124.000,00 EUR (brez davka). 


Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziroma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si. 

Dražitelji morajo do vključno dne 2. 11. 2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. 

Javna dražba se bo vršila dne 4. 11. 2021 na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v pritličju ob 11.00 uri. 

 


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči