X

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Šifrerjeva ulica 41

ROK: 2. 11. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 2. 11. 2021

True

Datum objave:

Stanovanjska stavba z ID št. 1735-2550 na naslovu Šifrerjeva ulica 41 v Ljubljani, ki leži na zemljišču z ID oznako parcele 1735 2239/50 v izmeri 101 m, k.o. 1735 - Stožice. Izklicna cena je 124.000,00 EUR (brez davka). 


Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziroma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si. 

Dražitelji morajo do vključno dne 2. 11. 2021 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. 

Javna dražba se bo vršila dne 4. 11. 2021 na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v pritličju stavbe ob 10.00 uri. 


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči