X

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Ulica Marje Boršnikove 8, 1000 Ljubljana

ROK: 10. 12. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 10. 12. 2019

True

Datum objave:

Stanovanje - posamezni del stavbe z ID številko 2681-134-3, v  izmeri 48,1 m2 . Izklicna cena je 131.000,00 EUR (brez davka).


Ogled nepremičnine bo dne 3.12.2019 ob 9:00 uri. Za ogled nepremičnine ni potrebna predhodna prijava.

Dražitelji morajo do vključno dne 10.12.2019 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Javna dražba se bo vršila dne 12.12.2019 na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju ob 9:00 uri.


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Galerija

Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči