X

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Ulica Milana Majcna 7

ROK: 13. 05. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 13. 05. 2022

True

Datum objave:

Posamezni del stavbe z ID št. 1740-1369-3, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v 1. nadstropju (mansardi) v izmeri 41,5 m2 in 

posamezni del stavbe z ID št. 1740-1369-8, ki v naravi predstavlja shrambo v kleti v izmeri 3,1 m2 ; 

oboje v stavbi na naslovu Ulica Milana Majcna 7 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelnimi številkami 1063/3, 1063/5 in 1063/7, vse k.o. 1740 - Spodnja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih navedene stavbe. 


Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziroma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si. 

Dražitelji morajo do vključno dne 13. 5. 2022 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. 

Javna dražba se bo vršila dne 17. 5. 2022 na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju ob 10.00 uri. 


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči