X

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Vidovdanska cesta 1

ROK: 14. 03. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 14. 03. 2022

True

Datum objave:

Posamezni del stavbe z ID št. 1727-2014-10, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v skupni izmeri 63,5 m, v 2. nadstropju (mansardi) stavbe na naslovu Vidovdanska cesta 1 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelno številko 3477/1 k.o. 1737 - Tabor. 


Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziorma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si.

Dražitelji morajo do vključno dne 14.3.2022 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. 

Javna dražba se bo vršila dne 16.3.2022 na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v pritličju ob 9.00 uri. 


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči