X

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Brankova ulica 1

Posamezni del stavbe z ID št. 2636-2658-1, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v kleti s pripadajočo kletno shrambo v skupni izmeri 40,2 m2, v stavbi na naslovu Brankova ulica 1 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelno številko 1193/2 k.o. 2636 - Bežigrad. 

Datum objave:

|

Javne dražbe

ROK: 13. 05. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 13. 05. 2022

True

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Poljanska cesta 69

Posamezni del stavbe z ID št. 1727-503-17, ki v naravi predstavlja stanovanjsko sobo v izmeri 19,2 m2 in

posamezni del stavbe z ID št. 1727-503-36, ki v naravi predstavlja stanovanjsko sobo v izmeri 17,2 m2 ; 

oboje v 1. nadstropju (mansardi) stavbe na naslovu Poljanska cesta 69 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelnimi številkami 117/4, 117/22, 117/23, 117/24 in 117/25, vse k.o. 1727 - Poljansko predmestje. 

Datum objave:

|

Javne dražbe

ROK: 14. 03. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 14. 03. 2022

True

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Vidovdanska cesta 1

Posamezni del stavbe z ID št. 1727-2014-10, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v skupni izmeri 63,5 m, v 2. nadstropju (mansardi) stavbe na naslovu Vidovdanska cesta 1 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelno številko 3477/1 k.o. 1737 - Tabor. 

Datum objave:

|

Javne dražbe

ROK: 14. 03. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 14. 03. 2022

True

2Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči