X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti JSS MOL - prodaja dveh zemljišč k.o. Trnovsko predmestje

ROK: 25. 01. 2024 do 9.00 ure

ZAKLJUČEN: 25. 01. 2024

True

Datum objave:


Rok za oddajo ponudbe: 25.1.2024 do 9.00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.

Rok za plačilo varščine: 25.1.2024 do 9.00 ure.

Odpiranje ponudb: 25.1.2024 ob 10.00 uri na sedežu JSS MOL.

 

Datum objave: 15.1.2024

POPRAVEK BESEDILA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči