X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

ROK: 24. 04. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 24. 04. 2024

True

Datum objave:

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- parkirno mesto št. 32 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-298 v II.  kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski »Nove Poljane« v Ljubljani,

- parkirno mesto št. 59 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-325 v II.  kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski »Nove Poljane« v Ljubljani.

- parkirno mesto št. 25 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-291 v II.  kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski »Nove Poljane« v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Nove Poljane« je 35,00 EUR z DDV. 

 Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči