X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

ROK: 19. 09. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 19. 09. 2023

True

Datum objave:

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št.100 z ID znakom: del stavbe 1770-5256- 100 v kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani​

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Zelena jama« je 35,00 EUR z vključenim DDV.Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči