X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnih mest

ROK: 4. 05. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 4. 05. 2021

True

Datum objave:

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem štirih parkirnih mest št. 041, 015, 016 in 017, ki se nahajajo na zunanjem parkirišču na zemljišču z ID znakom parcela 1723 1336/148 ob stanovanjski oseski Novo Brdo, E1. Navedena parkirna mesta so namenjena za parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v najem po sistemu souporabe avtomobila.

Izhodiščna višina letne najemnine za posamezno parkirno mesto je 100,00 EUR (brez 22% DDV). Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči