X

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta za enosledna vozila, št. 05, ID 1723-10194-179, ki se nahaja v garažni hiši v stanovanjski soseski Novo Brdo, E1. 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za enosledna vozila je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 22. 12. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 22. 12. 2021

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 91 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-91 v kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani. 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 22. 12. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 22. 12. 2021

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 108 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-180 v kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani. 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR ( z DDV). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 22. 12. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 22. 12. 2021

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 131 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-131 v kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani. 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 21. 12. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 21. 12. 2021

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 5 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-5 v kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani. 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 21. 12. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 21. 12. 2021

False

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-1748, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 12,5 mv 4. kleti (1. etaža) stavbe na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2207/7, 2207/4, 2207/6, 2207/5, 2207/3 in 2207/8, vse k.o. 1739 - Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 20. 12. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 20. 12. 2021

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 69 z ID znakom: del stavbe 2636-7798-99 v kleti, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7798 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice)

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 1. 12. 2021 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 1. 12. 2021

True

13Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči