X

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem naslednjih parkirnih mest

- št. 109 z ID Znakom: del stavbe 2636-7797-351 v 2.kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID Znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice), 

- št. 70 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-311 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID Znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice). 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 11. 04. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 11. 04. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta:

- parkirno mesto št. 27 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-266 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski »Zupančičeva jama« v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV). Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 6. 04. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 6. 04. 2023

True

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-1777, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 13,8 m2 v 4. kleti (1. etaža) stavbe na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2207/7, 2207/4, 2207/6, 2207/5, 2207/3 in 2207/8, vse k.o. 1739 – Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 27. 03. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 27. 03. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem naslednjih parkirnih mest:

- št. 413 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3005 v 2. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana,

- št. 236 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3338 v kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana,

- št. 107 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3103 v kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV). Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 12. 03. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 03. 2023

True

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Soba z ID oznako 1737-979-304 v izmeri 7,6 m2 v 5. nadstropju stavbe na naslovu Ilirska ulica 34 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih stavbe, med drugimi tudi na skupnih sanitarijah. Predmetna soba je oddana v najem in skupaj s tremi lastniškimi sobami v lasti najemnice sobe tvori zaključeno stanovanjsko enoto. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 6. 03. 2023 do 15:00 ure

ZAKLJUČEN: 6. 03. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe, s katero bo menjal stanovanjsko enoto ID št.: 2677-23-18 v izmeri 50,2 m2  , v 2. nadstropju stavbe na naslovu Karlovška cesta 9, Ljubljana, in drvarnico ID št. 2677-415-6 v izmeri 3,2 mv dvoriščnem objektu, oboje s solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, za stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo, ID št. 1738-2374-204, v skupni izmeri 45,90 m, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Gotska ulica 13 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 26. 02. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 26. 02. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta:

- parkirno mesto št. 105 z ID znakom: del stavbe 1772-5126-105 na lokaciji Zadobrovška 10.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV). Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 26. 02. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 26. 02. 2023

True

First3Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči