X

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem naslednjih parkirnih mest: 

- št. 119 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-362 v 2. kleti,

- št. 132 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-362 v kleti,

- št. 1A v stavbi ID znakom 2636-7797 v 2. kleti,

ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski »Zupančičeva jama« v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 1. 11. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 1. 11. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- parkirno mesto št. 185 z ID znakom: del stavbe 1772-5126-185 na lokaciji Zadobrovška 10​.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto lokaciji Zadobrovška 10 je 35,00 EUR z DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 23. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 23. 10. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- parkirno mesto št. 139 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2971 v 2. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana​.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Celovški dvori« je 35,00 EUR z vključenim DDV. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 15. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 15. 10. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

parkirno mesto št. 75 z ID znakom: del stavbe 1739-6767- 3129 v 1. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Celovški dvori« je 35,00 EUR z vključenim DDV. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 12. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 10. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

parkirno mesto št. 32 z ID znakom: del stavbe 1770-5256-32 v kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Polje III« je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 12. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 10. 2023

True

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Posamezni del stavbe z ID oznako 1725-523-43, ki v naravi predstavlja klet v izmeri 4,1 m2 v stavbi na naslovu Wolfova 8, Ljubljana. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.

Ponudbena cena za nepremičnino – klet z ID oznako 1725-523-43 mora biti najmanj 5.000,00 EUR in ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 12. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 10. 2023

True

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-3197, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 16,6 m2 v 1. kleti (4. etaža) stavbe na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2207/7, 2207/4, 2207/6, 2207/5, 2207/3 in 2207/8, vse k.o. 1739 – Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.

Ponudbena cena za nepremičnino – parkirni prostor z ID oznako 1739-6767-3197, mora biti najmanj 16.600,00 EUR in ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 20. 09. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 20. 09. 2023

True

First4Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči