X

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnih mest: 

- št. 27 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-266 v 2. kleti Kare 2,

- št. 40 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-280 v 2. kleti Kare 2,

- št. 63 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-304 v 2. kleti Kare 2,

ki se nahajajo v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski »Zupančičeva jama« v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice). 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Zupančičeva jama« je 35,00 EUR z vključenim DDV.

 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 2. 03. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 2. 03. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnih mest: 

- št. 45 na naslovu Za progo 3b, Ljubljana, 

Izhodiščna višina mesečne najemnine  za parkirno mesto v podzemni garaži Za progo 3, 3A in 3B je 35,00 EUR (z DDV). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 21. 02. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 21. 02. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnih mest: 

- št. 366 na Rakuševi ulici, Ljubljana, 

Izhodiščna višina mesečne najemnine  za parkirno mesto za lokacijo "Celovški dvori" je 35,00 EUR (z DDV). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 21. 02. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 21. 02. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnih mest

- št. 11 na Kusoldovi ulici, Ljubljana, 

- št. 36 na Kusoldovi ulici, Ljubljana, 

- št. 42 na Kusoldovi ulici, Ljubljana. 

Izhodiščna višina mesečne najemnine  za parkirno mesto za lokacijo "Rakova jelša II" je 20,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 14. 02. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 14. 02. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklentivi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 333 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2531 v 3. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana,

- št. 334 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2530 v 3. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana,

- št. 335 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2529 v 3. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo Celovški dvori je 35,00 EUR (z DDV). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 28. 01. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 28. 01. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklentivi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 318 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3426 v 1. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici v Ljubljani

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo Celovški dvori je 35,00 EUR (z DDV). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 8. 01. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 8. 01. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1733 299/1.

Predmet pogodbe bo ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1733 299/1 v korist imetnika stavbne pravice z naslednjo vsebino:

"Gradnja TP SAVA 2 v velikosti 459 cm x 264 cm"

Stavbna pravica se ustanavlja za dobo 5 let. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 8. 01. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 8. 01. 2024

True

First5Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči