X

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta:

- št. 26 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-265 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice). 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo Zupančičeva jama je 35,00 EUR (z DDV). 

 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 1. 01. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 1. 01. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 22 z ID znakom: del stavbe 1770-5256-22 v kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo Polje III je 35,00 EUR z  vključenim DDV. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 7. 12. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 7. 12. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 109 z ID znakom: del stavbe 1772-5126-109 na lokaciji Zadobrovška ulica

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto na lokaciji Zadobrovška ulica je 35,00 EUR z vključenim DDV. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 5. 12. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 5. 12. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 15 z ID znakom: del stavbe 1722-8132-15 v kleti garažne hiše, stavba 1722-8132 na Mokrški ulici 16B v Ljubljani​.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto Mokrški ulici je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 28. 11. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 28. 11. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 28 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2609 v 2. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Celovški dvori« je 35,00 EUR z vključenim DDV. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje ter NUSZ).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 6. 11. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 6. 11. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem naslednjih parkirnih mest: 

- št. 119 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-362 v 2. kleti,

- št. 132 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-362 v kleti,

- št. 1A v stavbi ID znakom 2636-7797 v 2. kleti,

ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski »Zupančičeva jama« v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 1. 11. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 1. 11. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- parkirno mesto št. 185 z ID znakom: del stavbe 1772-5126-185 na lokaciji Zadobrovška 10​.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto lokaciji Zadobrovška 10 je 35,00 EUR z DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 23. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 23. 10. 2023

True

First6Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči